C. arbeidet ved Gjenreisningskontoret i Sør-Varanger 1946–47. Han var assistent hos Knut Knutsen, 1947–50 og opprettet egen praksis sammen med Molle C. i 1950. Han underviste og var sensor ved Norges Tekniske Høyskole og ved Arkitekthøyskolen i Oslo hvor han ble professor i 1966. Sammen med Molle C. bygget han trehus, fundamentert på norsk byggetradisjon, som har gitt nye dimensjoner i forståelsen av tre som bygningsmateriale. C.var også kjent som en meget dyktig tegner.