Faktaboks

Anne Breivik
Breivik, Anne Birgitte
Født
5. februar 1932, Steinkjer
Død
4. mai 2012, Moss

Ukjent tittel, 1982. Nasjonalmuseet,

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Ukjent tittel, 1973. Nasjonalmuseet,

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

1964. Nasjonalmuseet,

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

1973. Nasjonalmuseet,

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Nasjonalmuseet,

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

B. debuterte med en maleriutstilling i Trondheim Kunstforening i 1957. Helt avgjørende for hennes kunstneriske utvikling ble imidlertid innføringen i Hayters kunstsyn og den spesielle teknikk for flerfargetrykking fra én plate ved hjelp av flere fargenivåer i metallplaten, forskjellig oljeinnhold i fargene (viscositet) og forskjellig hårdhetsgrad i innfargingsvalsene, som var uteksperimentert ved Atelier 17. Hayters teori og teknikk har B. senere holdt fast ved i sine grafiske arbeider og søkt å videreformidle, spesielt som leder av Atelier Nord.

I 1965 åpnet B. sammen med Reidar Rudjord et verksted i Oslo, Eiriks gt., Grønland, etter mønster av Atelier 17. Verkstedssamarbeidet har fra 1967 hett Atelier Nord. Fra 1968 har gruppen fått offentlig støtte, samme år flyttet de til Hegdehaugsv. 29. Senere har de også fått lokaler i Deichmanske biblioteks filial på Grønland. I 1975 markerte verkstedet 10 års virke med en utstilling i Oslo Kunstforening.

Som grafiker arbeider B. innen et begrenset, til dels teknisk betinget formrepertoar. I 60-årene var uttrykksformen abstrakt. Man kan følge en utprøving av flate- og romstrukturer i løsere formasjoner, holdt innen en begrenset og behersket fargeskala (Old Magic, 1964), til en konsentrering og aksentuering av formene og bevegelsene i billedflaten, samtidig som fargene blir kraftigere og mer variert (Night Flowers, 1968). I begynnelsen av 70-årene antok figurasjonene assosiative former med henspilling til teknologi, "science fiction", og romfart (Frigjøring, 1970; American Experiences, 1972). Arbeidene fra midten av 70-årene bærer preg av B.s interesse for vår tids erobring av nye verdener, ute i rommet, nede i vannet og inne i organismene. Fargekombinasjonene er ofte krasse (Vannvekst, 1973). Mot slutten av 70-årene ble B.s naturmotiver mer direkte, tildels med lyrisk-dekorative effekter (Ekeløv, 1977).

B.s malerier og tegninger er i form og uttrykk nær beslektet med grafikken.

B. har deltatt aktivt i flere former for organisasjonsarbeide. Hun er sterkt opptatt av formidlingsspørsmål, så vel med hensyn til kunst som kunnskap om kunst.

Familierelasjoner

Datter av

 • Jon Ellingsen Næss, gårdbruker
 • Birgitte Skogmo

Gift med

 • Trondheim, 1954 med Odd J. Breivik

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Oslo

Utdannelse

 • Ola Teiens malerskole i Trondheim 1948
 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo under Olav Mosebekk, Gert Jynge, Tormod Sjaamo og Carl von Hanno 1949–51
 • Handelsskole og Kunstskolen i Trondheim 1952–53
 • Stanley W. Hayters Atelier 17, Paris under Shirley Wales og Krishna Reddy 1960–62

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Astri Aasens stipend 1961
 • Statens lånekasses kunstnerstipend 1961 og 1972
 • 3% fondets stipend 1966
 • Dir. dr.med. Hans Evensens legat 1964
 • Alive & Corrin Strong Stipend 1971
 • Tom Wilhelmsens Stiftelse 1974
 • Oslo bys stipend 1976
 • Studiereiser til Paris 1960–62, 1964–65, -68
 • Italia 1965
 • USA 1971, -73, -74
 • Japan 1976

Stillinger, medlemskap og verv

 • B. var kunstanmelder i Verdens Gang oktober 1975 - mai 1977
 • Hun var medarbeider i filmen "Linje" om Atelier Nord, 1968 (Statens Filmsentral)
 • B. har vært en av initiativtakerne til Norske Grafikers Galleri i Hegdehaugsv. 29, Oslo og til Artotek-ordningen
 • B. var i 1974 gjestende kunstner ved Oregon State Univ. Eugene, Oregon og Pratt Graphic Center, New York
 • hun holdt forelesninger ved universiteter og museer i Oregon, California, New Mexico, Colorado, Illionois, Massachusets og New York
 • Medlem av Foreningen Norske Grafikere, styremedlem 1963–64, nestformann 1970–71, formann 1971–73
 • formann i Foreningen Norske Grafikeres jury 1973–74
 • medlem av Unge Kunstneres Samfunn, medlem av jury/opptakskomité 1967
 • medlem kontrollkomité Norske Billedkunstneres Fagorganisasjon 1975–76
 • komité til utarbeidelse av billedkunstnernes vedlegg til St.meld.nr. 41 (1975–76), Kunstnerne og samfunnet
 • medlem av kunstnerstipendkomiteen av 1971
 • medlem av utvalg til revisjon av åndsverkloven fra 1977
 • nestformann i Norsk kulturråd fra 1977
 • medlem av Arbeiderpartiets sentrale kulturutvalg fra 1975

Priser, premier og utmerkelser

 • Pris ved Biennalen i Bordeaux
 • personlige invitasjoner til en rekke internasjonale utstillinger bl.a. Salon de Mai Paris (invitert av Pierre Courtin), biennalene i Krakow, Ljubljana og Tokyo

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nasjonalgalleriet, Oslo (grafikk)
 • Riksgalleriet
 • Trøndelag Kunstgalleri
 • Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Stavanger Kunstforenings Faste Galleri
 • Moss Kunstforenings Faste Galleri
 • Sandefjord Kunstforenings Faste Galleri
 • Haugesund Billedgalleri
 • Statens Museum for Kunst, København
 • Nationalmuseum Stockholm
 • Bibliothèque Nationale, Paris
 • Musée d'Art Moderne, Paris
 • Victoria and Albert Museum, London
 • Museu de Arte Contemporanea, São Paulo
 • Institute of Art Chicago
 • Musée de la Ville Strasbourg
 • Museum of Modern Art Tokyo og Kamakura
 • Bibliothèque Royale Bruxelles
 • University of Manchester
 • Irish Arts Council, Dublin
 • New York Public Library, New York
 • Smithsonian Institution, Washington DC
 • Oregon State University, Eugene, Oregister
 • Madison Art Center, Madison Wisc.
 • UD
 • Oslo skolestyres kunstutvalg
 • Larvik Kunstforening
 • Norsk kulturråd
 • Selskapet Kunst på Arbeidsplassen
 • Universitetet i Oslo og Tromsø
 • Stavanger bibliotek

Illustrasjonsarbeider

 • J. Bing: Minner om et landskap med 18 grafiske blad (opplag 50), Oslo, 1976
 • B. har levert illustrasjoner til bladet Me'a, Noregs Fiskarlag, 1952–53
 • Laget forsiden til Vi er de Tusener, Oslo 1977

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, Oslo, 1963-1967
 • Høstutstillingen, Oslo, 1969-1971
 • Høstutstillingen, Oslo, 1976
 • Høstutstillingen, Oslo, 1977
 • Det Norske Studentersamfunds 150-årsjubileum, 1963
 • Foreningen Norske Grafikere og Riksgalleriets vandreutstilling
 • Foreningen Norske Grafikeres Jubileumsutstilling, 1969
 • Thielska Galleri, Stockholm, 1970
 • Nikolaj Kirke, København, 1970
 • Duisburg, Vest-Tyskland, 1971
 • Ni kvinner 1974–75, samarbeid mellom Foreningen Norske Grafikere og Norske Kvinners Nasjonalråd, 1976
 • Biennalen, Ljubljana, 1965
 • Biennalen, Ljubljana, 1967
 • Biennalen, Ljubljana, 1971
 • Biennalen, Ljubljana, 1973
 • Biennalen, Ljubljana, 1975
 • Salon de Mai, Paris, 1965-1967
 • Salon de Mai, Paris, 1970-1972
 • Salon de Mai, Paris, 1974
 • Northwest Printmakers Exhibition, Seattle, USA, 1966
 • Nordisk Grafikkunion utstilling, Oslo, 1966
 • Aid to Skopje, 1966
 • Biennalen, Krakow, 1966
 • Biennalen, Krakow, 1968
 • Biennalen, Krakow, 1970
 • Biennalen, Krakow, 1974
 • Biennalen, Krakow, 1976
 • Ungdomsbiennalen, Paris, 1967
 • Grafikk, Biella, Italia, 1967
 • Grafikk, Fredrikstad, 1967
 • Nordisk Grafikkunion, Helsinki, 1967
 • Atelier Nord, Brussel, 1967
 • Atelier Nord, Oslo, 1967
 • Atelier Nord, São Paulo, 1967
 • Atelier Nord, Rio de Janeiro, 1967
 • Atelier Nord, Zagreb, 1967
 • Atelier Nord, Beograd, 1967
 • Atelier Nord, Lisboa, 1967
 • Atelier Nord, Moss, 1967
 • British Print Biennale, Bradford, 1968
 • British Print Biennale, Bradford, 1970
 • Modern Art in Norway, London, 1968
 • Biennalene, Bordeaux, 1968
 • Biennalene, Buenos Aires, 1968
 • Atelier Nord, Bordeaux, 1968
 • Atelier Nord, Stavanger, 1968
 • Atelier Nord, Larvik, 1968
 • Belo Horizonte, Brasil, 1968
 • 500 Gravures Contemporaines, Bibliothèque Nationale, Paris, 1969
 • Atelier Nord, La Maison de la Culture, Reims, 1969
 • Musée de Louviers, Frankrike, 1969
 • Kunstnernes Hus, 1969
 • Gall. I, Bergen, 1969
 • Atelier Nord, Musée de la Ville, Strasbourg, 1970
 • Internasjonal grafikk, Montreal Museum of Fine Arts, 1971
 • Atelier Nord, Sverige i Pratt Graphic Center, New York
 • Fischer Galleri, Los Angeles, 1971
 • Atelier 17, Paris, 1971
 • Atelier17, Reykjavik, 1971
 • Contemporary Prints from Norway III, Oregon State University, Portland, USA, 1971
 • Atelier Nord, Sonja Henies og Niels Onstads Stiftelser, 1972
 • I. biennale, Fredrikstad, 1972
 • Premio Biella, Italia, 1973
 • Premio Biella, Italia, 1975
 • Women Printmakers - Past and Present, New York Public Library, New York, 1973
 • Enrichissement, Bibliothèque Nationale, Paris, 1973
 • Atelier Nord, Gall. 71, 1973
 • Atelier Nord, Arendal Kunstforening, 1973
 • 2. biennale, Fredrikstad, 1974
 • Biennalen, Tokyo/Kyoto, 1976
 • Tegnebiennalen, New Zealand, 1978

Separatutstillinger

 • K.Forbund., 1964
 • Trondheim Kunstforening, 1964
 • Hagfelts Gal., København, 1965
 • Larvik Kunstforening, 1965
 • Gal. Le Ranelagh, Paris, 1966
 • Graphic Zentrum, Zürich, 1967
 • Lille Gall. Oslo, 1967
 • Cité Internationale des Arts, Paris, 1968
 • Sandefjord Kunstforening, 1970
 • Gall. 12B, Fredrikstad, 1970
 • Arendal Kunstforening, 1970
 • Moss Kunstgalleri, 1972
 • Gjøvik Kunstforening, 1973
 • Tønsberg Kunstforening, 1973
 • Drøbak Kunstforening, 1973
 • Gall. 71, Tromsø, 1974
 • Stavanger Kunstforening, 1974
 • Drøbak Kunstforening, 1974
 • Jacques Baruch Gall. Chicago, 1974
 • Portland Art Museum, Portland, Oregon, 1974, (Universitetet i Tromsø)
 • American- Scandinavian Foundation, 1974
 • Gall. of Graphic Art, New York, 1974
 • Madison Art Center, Madison, Wisconsin, 1974
 • Oslo Kunstforening, 1974
 • Lindenhurst Memorial Library, New York, 1975
 • Trondheim Kunstforening, 1975
 • American Library Gallery, Oslo, 1975
 • Moss Kunstgalleri, 1975
 • Stavanger Kunstforening, 1976
 • Galleri Norske Grafikere, Oslo, 1976
 • Kunstforeningen i Kristiansand, 1977
 • Kunstforeningen i Porsgrunn, 1977
 • Kunstforeningen i Kongsberg, 1977

Eget forfatterskap

 • Hva er grafikk?, Arbeiderbladet, 11.01.1968
 • Hva er grafikk?, Arbeiderbladet, 12.01.1968
 • Atelier Nord, Kunst og Kunstnere 1, 1969, s. 26–29
 • Om grafikk, Oslo, 1976

Litteratur

 • Kunst og Kultur register 1910–1967, 1971, s. 182
 • Kunst og Kultur, 1968, s. 49
 • Kunst og Kultur, 1970, s. 66, 115 og 126
 • Kunst og Kultur, 1975, s. 115
 • Kunst og Kultur, 1976, s. 61
 • Kunst og Kultur, 1977, s. 59
 • Morgenavisen, 06.05.1966
 • Bryn, E., i Dagbladet, 29.08.1967
 • Durban, A., i Morgenposten, 11.09.1967
 • Michelet, J.F., i Verdens Gang, 13.09.1967
 • Kyllingstad, S., i Nationen, 14.09.1967
 • Pettersen, K., i Nationen, 24.10.1970
 • Stoltenberg, H.G., i Stavanger Aftenblad, 28.03.1974
 • Andersen, S., i Arbeiderbladet, 28.11.1974
 • Harr, K.E., i Dagbladet, 28.11.1974
 • Michelet, J.F., i Verdens Gang, 28.11.1974
 • Durban, A., 29.11.1974
 • Johnsrud, E.H., i Aftenposten, 30.11.1974
 • Skatvedt, A., i A-magasinet, 15.11.1975
 • Trøndelag, Oslo, 1976, s. 230, Bygd og By i Norge

Radio og TV-sendinger

 • Breivik, Anne, 1978, Hun har laget 4 program om grafikk for Norsk Rikskringkasting/Fjernsynet

Faktaboks

Anne Breivik