Faktaboks

Martin Oscar Enger
Født
27. mai 1880, Hamar
Død
1946, Trondheim

E. var assistent hos arkitekt Paul Due i Kristiania 1902–03; hos A. Mathiesen i København 1903–04; på arkitektkontor i Kristiania 1904–05; hos Kaas & Roald i Ålesund 1905–06; hos V. Norn i Horsens , Danmark 1906–07; assistent hos forskjellige privatarkitekter og en tid konduktør ved Sellebak bruk ved Fredrikstad 1907–08; arkitekt hos trelastfirmaet M. Thams & Co. i Thamshavn, S. Trøndelag 1908–10; privatpraktiserende arkitekt og bestyrer av Den tekniske aftenskole i Bodø 1910–13; bygningsinspektør i Trondheim 1913–16; sekretær i Bergens boligråd 1916–20; privatpraktiserende arkitekt i Bergen 1920–23; bygningsinspektør i Fredrikshald 1923–30; privatpraktiserende arkitekt i Trondheim 1930–46; lærer i husbyggingsteknikk ved Den tekniske aftenskolen samme sted 1929–42; dessuten 3 år ved Norges Tekniske Høyskole.

E. spesialiserte seg tidlig på bygging av bolighus og har på dette området gjort en betydelig innsats. I avisartikler, tidsskrifter og foredrag har han kjempet for å høyne boligstandarden i Norge. Han har planlagt og utført mange større boligkomplekser både for offentlige institusjoner og privatpersoner og utført en del villaer og småhus, særlig selvbyggerhus med støtte fra det offentlige. Arkitektonisk sett er bygningene hans karakteristiske for mellomkrigstidens byggekunst med stiltrekk hentet fra jugend, klassisisme og funksjonalisme.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Mathias Enger, skomakermester
 • Kristine Lund

Gift med

 • 1910 med Helga Paus

Utdannelse

 • Examen artium 1899
 • eksamen fra Trondheim tekniske læreanstalt 1902

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Statens teknikerstipend 1922
 • Reise til England, Frankrike, Belgia og Nederland 1922

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem av Trondheim Arkitektforenings styre 1938, -40 og -41
 • medlem av rettsutvalget samme sted 1936 og -37
 • medlem av komiteen for revisjon av bygningsloven 1941

Utførte arbeider

 • Nord-Norge, 1910–13: Tuberkulosehjem i Meløy, Brønnøy, Vågan, Mosjøen og Vadsø
 • Arbeiderboliger i Narvik
 • Kombinert skole og kapell i Ankenes ved Narvik
 • Trondheim med omegn: Trondheim legeforenings tuberkulosehjem for barn på "Vikan" i Stjørdalen
 • Boligkompleks i Erik Jarls gt.
 • Byggeleder for Ringvoll sanatorium (ca. 1933–37)
 • Og for Trondheim Tinghus (1937–46)
 • Bergen: 17 bolighus og brakker på Gyldenpris (1916)
 • Boligkomplekser på Møhlenpris (1918–19)
 • Prof. Hanstens gt. 2–20
 • Consul Børs gt. 19, 21 og 25
 • Og Wessels gt. 1–5
 • Zetlitzgt. 17
 • Storms gt. 4 a-b og 5
 • Jonas Lies vei 20 for Sigurd Søvik (1920–21)
 • Ibsens gt. 22 for A/S Sporveisreparatørenes B/S (1920–21)
 • 26 selvbyggerhus på kommunens mark i Nyhavn
 • Haugesund: Flere større boligkomplekser
 • Halden: Gravkapeller i Halden og Tistedal
 • Div. villaer
 • Prosjekter: 1. premie, Norsk Husflids Venners konkurranse om småbrukerhjem, 1914
 • Innkjøp, Landbrukshusholdningsselskapets konkurranse om bondegård i trøndertype, 1915
 • 1. premie, Polyteknisk Forenings nasjonaløkonomiske gruppes konkurranse om arbeiderboliger i Kristiania

Eget forfatterskap

 • Avisartikler 1910–23 i Adresseavisen
 • Avisartikler 1910-23 i Nidaros
 • Avisartikler 1910-23 i Nordlandsposten
 • Avisartikler 1910-23 i Bergens T.
 • Boligbehovet i Trondheim, Byggekunst 1937, s. 183-186
 • Boligsak i by og bygd, stipendieinnberetning 1922/23 i Den Kongelige Norske Vitenskabers Selskab i Trondheim (?)

Litteratur

 • Alstad, O. (Red.), Trondhjemsteknikernes matrikel. 1870-1915, Trondheim, 1916, s. 196
 • Studentene fra 1899, (Kristiania, 1924, s. 74-75
 • Lorentzen, B., Bergenserne bygger, Bergen, 1948, s. 169, 171-197
 • Byggekunst, 1919-1920, s. 207 (ill.)
 • Byggekunst, 1932, tillegg s. 4
 • Byggekunst, 1934, s 152
 • Byggekunst, 1936, tillegg s. 10
 • Byggekunst, 1937, tillegg s. 13
 • Byggekunst, 1938, tillegg s. 11
 • Byggekunst, 1940, tillegg s. 22
 • Byggekunst, 1941, tillegg

Arkivalia

 • Schak Bull, Bygningsforholdene i Bergen i Aarene 1880-1930, 1932, manuskript i Bergen Arkitektforening