Litteratur

  • Fett, H., Norges kirker i det 16de og 17de aarhundrede, (Kristiania, 1911, s. 80
  • Schnitler, C.W., Norges malerkunst i det attende aarhundre, (Kristiania, 1920, s. 32
  • Norsk kunsthistorie, Oslo, 1925-1927, bd. I, s. 394, bd. 2, s. 141
  • Grevenor, H., Norsk malerkunst under renessanse og barokk, Oslo, 1927, s. 211