G.s kunst er preget av nøktern naturalisme med islett av en viss impresjonistisk bruk av fargen. Hans sikre observasjon viser seg klart i en lang rekke redelige portretter, der form og farge utgjør et fast sluttet hele. G. har gjennom det meste av sitt kunstnerliv vært fast knyttet til offentlige institusjoner. Fra 1945 til 1971 var han overlærer ved Bergens kunsthåndverksskole, der han underviste i frihåndstegning, akttegning og kunsthistorie.