H. gjør bruk av høyst ulike materialer, som glass, stein, skifer, sand og kobber. Fra midten av 1960-tallet har han utført en rekke monumentale utsmykningsarbeider, fortrinnsvis mosaikker, i kommunale og andre offentlige bygninger i og omkring Ålesund. Som det betydeligste blant disse regnes den 25 m2 store skifermosaikken Mellom bakkar og berg ut med havet i Sande rådhus, Larsnes (1967).