Liv og virksomhet

I 1922 ble B. assistent hos arkitekt Henrik Nissen d.y., kompanjong i firmaet Nissen & B. fra ca. 1931. Firmaet har oppført en rekke betydelige bygg i 1930-årene og etterkrigstiden.

Familierelasjoner

Sønn av

  • Hans Johannessen, kasserer (1849 - 1925)
  • Emma Brynning (1856 - 1944)

Utdannelse

Middelskoleeksamen 1911; Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo 1911–13; arkitektassistent hos Thv. Astrup, Kristiania, 1914; hos Oscar Hoff, Kristiania, 1915; og hos Finn Rahn, Kristiania, 1917–20; elev ved kunstak., København, 1920-21.

Stipender, reiser og utenlandsopphold

Tyskland 1921; Frankrike 1925; Nederland 1931; Spania 1935.

Utførte arbeider

  • Se Henrik Nissen d.y

Arkivalia

  • Opplysninger fra kunstneren, Antikvarisk arkiv, Riksantikvaren, 1978