L. arbeidet på Oplandene med kirkeinventar og møbler. Han er omtalt i 1651 i kirkeregnskapene for Brandval kirke og har vært oppfattet som "Brandvalmesteren", en sentral skikkelse innen skulpturen på Østlandet i 1650–60-årene. Denne teori er neppe holdbar (Revold). De beste arbeidene innenfor denne gruppe er antagelig utført av Johan Reinholdt. L. er bl.a. satt i forbindelse med en rekke ovnsrelieffer.