Andre opplysninger

  • Stafferte kor, prekestol og pulpitur i Mundal kirke.

Litteratur

  • Grevenor, H., Norsk malerkunst under renessanse og barokk, Oslo, 1927, s. 241, 326