Faktaboks

Erling Gjone
Født
8. mai 1898, Ytterøy
Død
10. oktober 1990, Trondheim

Byggeleder ved oppførelsen av prof. Andreas Bugges forsøkshus på Gløshaugen i Trondheim 1919–1920, assistent hos arkitekt Ole Landmark i Bergen 1920–24, assistent hos professor i form- og ornamentlære Johan Meyer ved Norges Tekniske Høyskole 1924–31, medarbeider i Meyers verk Fortids kunst i Norges bygder 1924–40, assistent i Byggekunst II ved Norges Tekniske Høyskole 1931–36, dosent i eldre norsk byggekunst samme sted 1936–47, professor i byggekunstens historiske utvikling samme sted 1947–68. I en periode som var behersket av funksjonalismens ideer og derfor var lite tilbakeskuende, har G. gjennom sin undervisning hatt stor betydning for mange arkitektstudenters forståelse også for den eldre arkitekturen. Dette skyldes ikke minst at hans store kunnskaper, spesielt innen eldre norsk arkitektur, har vært formidlet i en jordnær form med klart blikk for tidligere tiders praktiske, konstruktive og funksjonelle løsninger. G.s omfattende produksjon av oppmålinger og frihåndstegninger av bygninger og bygningsmiljøer røper en dyktig tegner. Hans vesentligste innsats som utøvende arkitekt består i en rekke større restaureringsarbeider i årene 1925–75. Disse arbeidene utmerker seg ved en stor respekt for kulturminnenes egenart og ved at han har unngått å sette noe sterkt personlig preg på dem, slik det ellers var vanlig, særlig i første del av denne perioden.

Familierelasjoner

Sønn av

 • David Edvard Gjone, agent
 • Kristiane Øvre

Utdannelse

 • Examen artium ved Trondheim Katedralskole 1916, arkitektutdannelse ved Norges Tekniske Høyskole 1916–20

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Houens legat 1934
 • studiereiser bl.a. til Tyskland, Frankrike og Italia 1937, Danmark, Nederland og Belgia 1958 og Hellas 1964.

Stillinger, medlemskap og verv

 • Formann Trondheim Arkitektforening 1938
 • styremedlem Norske Arkitekters Landsforbund 1939-41
 • formann i den trønderske avdeling av FNFB 1938–50
 • medlem Erkebispegårdskomiteen 1946–62
 • Bergenhuskomiteen 1946-65, Austråtkomiteen 1946–61
 • Tilsynskomiteen for Nidarosdomens restaurering 1947-73
 • medlem Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, Trondheim
 • Statens representant i styret for Folkemuseet for Trondheim og Trøndelag 1945–73

Priser, premier og utmerkelser

 • R1.St. Olavs Orden 1961
 • K.St. Olavs Orden 1973
 • Medal for Courage, Deltagermedaljen med rosett
 • Æresmedlem NAF, Forening til norske fortidsminnesmerkers Bevaring og Folkemuseet for Trondheim og Trøndelag

Utførte arbeider

 • Bolighus og gårdsbebyggelse, 1930-årene, se I Gjonelag med byggeskikken s. 161. Restaureringer: Sakshaug gamle kirke i Inderøy (1925–50)
 • Trondenes kirke i Harstad (1945–50)
 • Skaun kirke (1947–52)
 • Oppdal kirke (1951–56)
 • Værnes kirke i Stjørdal (1959–63)
 • Erkebispegården i Trondheim (1962–75). Prosjekter: Plan for Trøndelagutstillingen i Trondheim 1930, sammen med Holger Bratlie, innkjøpt i konkurranse
 • Restaurering av Heddal stavkirke, sammen med Helge Thiis, ca. 1930
 • Kinokompleks i Trondheim, sammen med Håkon Bleken 1937, en av fire 1. premier i konkurranse

Eget forfatterskap

 • Gjone, Erling, Meyer, Johan J., Fortids kunst i Norges bygder, Oslo, 1930-1938, (Deltok i materialinnsamlingen til)bd. 3, bd. 4 hefte 2 og bd. 5
 • en rekke artikler hovedsaklig om arkitekturhistoriske emner, se I Gjonelag med byggeskikken, s. 161–52

Litteratur

 • Hvem er Hvem?, Oslo, 1948-1979
 • I Gjonelag med byggeskikken. Festskrift til Erling Gjone på 80-årsdagen 8. mai 1978
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1979, bd. 5, s. 156
 • Adresseavisen, 08.05.1968
 • Arkitektnytt, 1958, s. 115
 • Byggekunst, 1929, s. 112
 • Byggekunst, 1937, s. 198-99 (ill.)
 • Byggekunst, 1945, s. 77
 • Byggekunst, 1955, s. 31
 • Byggekunst, 1957, s. 110-12 ill.)
 • Forening til norske fortidsminnesmerkers Bevarings Årbok, register bd., Sarpsborg, 1963, s. 21, 319