Byggeleder ved oppførelsen av prof. Andreas Bugges forsøkshus på Gløshaugen i Trondheim 1919–1920, assistent hos arkitekt Ole Landmark i Bergen 1920–24, assistent hos professor i form- og ornamentlære Johan Meyer ved Norges Tekniske Høyskole 1924–31, medarbeider i Meyers verk Fortids kunst i Norges bygder 1924–40, assistent i Byggekunst II ved Norges Tekniske Høyskole 1931–36, dosent i eldre norsk byggekunst samme sted 1936–47, professor i byggekunstens historiske utvikling samme sted 1947–68. I en periode som var behersket av funksjonalismens ideer og derfor var lite tilbakeskuende, har G. gjennom sin undervisning hatt stor betydning for mange arkitektstudenters forståelse også for den eldre arkitekturen. Dette skyldes ikke minst at hans store kunnskaper, spesielt innen eldre norsk arkitektur, har vært formidlet i en jordnær form med klart blikk for tidligere tiders praktiske, konstruktive og funksjonelle løsninger. G.s omfattende produksjon av oppmålinger og frihåndstegninger av bygninger og bygningsmiljøer røper en dyktig tegner. Hans vesentligste innsats som utøvende arkitekt består i en rekke større restaureringsarbeider i årene 1925–75. Disse arbeidene utmerker seg ved en stor respekt for kulturminnenes egenart og ved at han har unngått å sette noe sterkt personlig preg på dem, slik det ellers var vanlig, særlig i første del av denne perioden.