B.s arbeider er figurative og fortellende. Hennes motiver er tildels hentet fra den faktiske virkelighet, tildels fra en fabulerende sagn- og eventyrverden. Hennes form og uttrykk spenner fra lyrisk/realistisk naturskildring (tegninger og raderinger), spesielt landskapsmotiv fra Nord-Norge, til dekorativ og flatefyllende forenkling (monumentalarbeider og tresnitt). Særlig tresnittene, som er utført i kraftige, rene farger, er preget av ornamental stilisering. De viser tydelig B.s interesse for folkekunst, folkedans og musikk. B. har en særpreget, frodig og spontan uttrykksform, ofte preget av naiv sjarm og burlesk humor.