Faktaboks

Fredrik Møller
Født
Tyskland
Død
1650, Christiania

Murmester M. ble i 1623 tilkalt fra København for å mure opp Blåtårnet

på Akershus slott. Da Christiania ble grunnlagt året etter, tok han borgerskap og slo seg ned her. M. deltok i flere byggearbeider på Akershus, såvel ved slottet som ved festningsverkene. Han hadde ingen fast stilling, men ble engasjert til å utføre enkeltoppdrag på entreprise. M.s hovedverk er trappetårnet Blåtårn

foran slottets sydfløy, med løkformet hjelm og høyt spir, visstnok utført etter egen modell, men en etterligning etter noe eldre danske forbilder. I 1633 murte M. fundamentene til Hellig Trefoldighets kirke

i Christiania (brent 1686 og revet), og i 1638 ledet han det vanskelige arbeid med å slå hvelv over kirkerommet. Som en av byens fremste håndverksmestere må han ha hatt en rekke privatoppdrag i tilknytning til alle hvelvede kjellere som på denne tiden ble bygget i Christiania.

Familierelasjoner

Gift med

 • Christiania med Lisbeth Davidsen

Utførte arbeider

 • Christiania byport (ca. 1644)
 • Akershus slott: Blåtårn (1623), Hannibal Sehesteds dobbelte karnapp foran Fruerstuebygningen i østfløyen (1642, gjenoppført 1704, revet ca. 1750)
 • Akershus festning: muring av festningsvoller etter kontrakter 1624, 1628 og 1644, sammen med murmester Morten Pfundt

Litteratur

 • Weilbach Kunstnerlesikon, København, 1949, bind 2, s. 420
 • Norsk kunsthistorie, Oslo, 1925, bind 1, s. 296–97, 327
 • Wallem, F. B., Fra Akershus bygningsregnskaper, St. Hallvard, 1918, s. 213
 • Foreningen til Norske Fortidsminners Bevarings Årbok, Sarpsborg, 1963, s. 353, registerbind
 • Widerberg, C. S., Akershus festning, Oslo, 1932, s. 74–83, 97–99, 106 (ill.)
 • Berg, Arno, Akershus Slott i 1600–1700-årene, Oslo, 1950, registerbind 2, s. 163 (ill.)
 • Norges kunsthistorie, Oslo, 1982, bind 3, s. 20

Faktaboks

Fredrik Møller