Faktaboks

Kristofer Leirdal
Født
15. desember 1915, Aure
Død
6. juli 2010, Trondheim

L. er født og oppvokst i et bygdemiljø på Nordmøre. Faren hadde et snekkerverksted, og L. fikk opplæring i snekring og treskjæring. Gjennom et stipendium for landsungdom kom L. i 1936 til Oslo for å studere på Statens Håndverks- og Kunstindustriskoles møbellinje, men gikk snart over til frihåndstegning og modellerklassen. L. var ansatt som steinhugger ved Trondheim domkirke 1941 og 1943, senere har han arbeidet der som skulptør. Hans mange arbeider for domkirken er preget av stor innlevelse i middelalderens skulptur og vilje til å innordne seg den arkitektoniske og skulpturale helhet. L. har bl.a. utført St. Michael (bronse), nordre tårn og Den seirende Kristus, relieff for skipets gavl. Av mindre arbeider har han bl.a. utført Billedhuggeren og Kongen i skipets gavl. For Billedhuggeren har Stinius Fredriksen stått modell, og Kongen bærer Haakon 7.s trekk. På oppdrag av Sør-Trøndelag Fiskarlag utførte L. 1949 monumentet over ofrene for Titranulykken i 1899. På en høy sokkel står en gruppe barn i krets omkring moren som speider utover havet etter de forulykte. Enkeltelementene er innordnet i en dominerende pyramideform. Figurene er hugd i samlede volumer med presise konturer i et forenklet, realistisk formspråk. I senere monumenter har L. holdt fast ved denne uttrykksform. Monumentet over Johan Falkberget i Trondheim (bronse, 1965) viser An-Magritt foran Hovi-stuten. An-Magritt symboliserer viljestyrken der hun står i overnaturlig størrelse foran den lave, lutende oksen, som er et symbol på slitet. I L.s krigsseiler-monument i Trondheim (bronse, 1982) står to sjøfolk ved en fortøyningspullert. Et stykke fra dem er en ubrukt pullert. Den skal symbolisere de som ikke kom i havn. L. har også utført mindre arbeider, som bysten av Mona Elisabeth Ryggen, (modellert 1942, hogd i marmor 1946, Nasjonalgalleriet, Oslo), byste av Einar Bothner (terracotta, 1949), Narren (bronse, 1965) og Rop i ørkenen (1976). L. var med å starte Kunstskolen i Trondheim i 1946 og virket der som lærer til 1952. Ved Norges Tekniske Høyskole har L. vært lærer i modellering siden 1952.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Karen Leirdal
 • Sakarias Skogan

Gift med

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Trondheim

Utdannelse

 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo under Torbjørn Alvsåker 1936–38
 • Statens Kunstakademi, Oslo under Wilhelm Rasmussen 1938–40
 • kunstakademiet København under Einar Utzon-Frank 1946

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Benneches legat 1940
 • Statens stipend 1942
 • Mohrs legat 1947
 • Statens reise- og studiestipend 1975
 • studiestipend fra Trondheim domkirkes restaureringsarbeider
 • Studiereiser i England
 • Frankrike
 • Spania
 • Italia
 • Hellas
 • Egypt
 • Danmark

Stillinger, medlemskap og verv

 • Lærer ved Kunstskolen i Trondheim 1946–52
 • lærer i plastisk form ved Norges Tekniske Høyskole, Arkitektavdelingen fra 1952
 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre fra 1947
 • Medlem Norsk Billedhuggerforening fra 1948
 • Jurymedlem i konkurranse om utsmykking av badeparken i Sandefjord 1957
 • jurymedlem Høstutstillingen 1965–67
 • medlem av den kunstneriske komité for Trøndelag Kunstgalleri
 • konsulent for skulptur ved tilsynskomiteen for Trondheim domkirke fra 1977

Priser, premier og utmerkelser

 • 3. premie skandinavisk konkurranse om monument over omkomne fiskere på Færøyene 1949
 • innkjøp konkurranse om Chr. Krohg-monument i Oslo 1950
 • innkjøp konkurranse om Johanne Dybwad-monument i Oslo 1953/55
 • innkjøp konkurranse om rallarmonument 1953
 • 2. premie konkurranse om Henrik Wergeland-monument på Eidsvoll 1958
 • pris utstilling Association International des Arts Plastiques, Nederland 1963
 • 3. premie konkurranse om preg for medalje til 1100-års minne om Rikssamlingen av Norge 1971
 • 1. premie konkurranse om krigsseiler-monument i Trondheim 1979
 • Domkirkemedaljen i gull 1965
 • Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, Trondheims minnejetong i sølv 1965

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Arbeider utført for Trondheim domkirke: rekonstruksjon av Johannes-figur på Vestfronten, statuer av Samuel, David og Josafat for øvre billedrekke på Vestfronten, St. Michael, toppfigur i bronse for nordre tårn, Den seirende Kristus, relieff for skipets gavl, Botsgang og Almisse, buefengere for vestfrontens trappetårn, statuer av evangelistene Johannes, Matheus, Lukas og Markus, Billedhuggeren og Kongen, statuer i skipets gavl
 • Krigsmonument i Trondheim (granitt 1946–48)
 • Domkirkemedaljen, medaljong for Nidaros domkirkes restaureringsarbeider (1948)
 • Monument over de omkomne i Titran-ulykken 1899, Frøya (syenitt, 1949)
 • Relieff, Steinkjer krematorium (kleberstein, 1951)
 • Relieff, Larvik krematorium (glassert terracotta, 1955)
 • Hårpynt, Norges Tekniske Høyskole Trondheim (bronse, 1954, oppsatt 1957)
 • Venus, fasadeskulptur for Bergenske Dampskibsselskabs administrasjonsbygg, Bergen (kleberstein, 1960)
 • Altertavle, Kirkenes (bemalt tre, 1960)
 • Kristus, statue, Bodø domkirke (bronse, 1961)
 • Peter Dass, statue, Bodø domkirke (bronse, 1961)
 • An-Magritt og Hovi-stuten, Johan Falkberget-monument, Trondheim (bronse, 1967)
 • M.B. Krohg, statue, Bodø domkirke (bronse, 1969)
 • Skulptur til vegvesenets og bilsakkyndiges bygg i Steinkjer (bronse, 1970)
 • Perler mellom hender, skulptur, Brundalen yrkesskole (bronse, 1974)
 • Minnejetonger for Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, Trondheim (1959–75)
 • Barneavdelingen, Regionsykehuset i Trondheim (tre og sink, 1978)
 • Mange skip og sjøfolk kom aldri i havn, krigsseilermonument, Trondheim (bronse, 1982)
 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Trøndelag Kunstgalleri
 • Norges Tekniske Høyskole

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1940
 • Høstutstillingen, 1945-1946
 • Høstutstillingen, 1948-1950
 • Høstutstillingen, 1954
 • Høstutstillingen, 1957
 • Høstutstillingen, 1965
 • Høstutstillingen, 1972
 • Trøndelagsutstillingen, 1977
 • Nordisk utstilling, Stockholm, 1946
 • Vår skulptur i dag, Kunstnernes Hus, Oslo, 1962
 • Skulptur i Trøndelag gjennom tidene, Trondheim Kunstforening, 1963
 • Association Internationale des Arts Plastique, (UNESCO), Nederland, 1963
 • Trøndelag Bildende Kunstneres utstilling, Split, Jugoslavia, 1966
 • 2. Biennale der Osterseeländer, Rostock, DDR, 1967
 • Universitetets myntkabinett, Oslo, 1971
 • Norsk skulptur, Nordjylland museum, 1962
 • Jubileumsutstilling, Trondheim Kunstforening, 1974

Litteratur

 • Kunst i Trøndelag, Trondheim, 1945, s. 180–84 (ill.)
 • Adresseavisen, 05.06.1946, (ill.)
 • Aftenposten, 22.10.1946, (ill.)
 • Nygård, K., Titran-ulykka, Trondheim, 1949, (ill.)
 • Herje, E., i Verdens Gang, 16.07.1949, (ill.)
 • Nidaros, 18.07.1949, (ill.)
 • Adresseavisen, 18.07.1949, (ill.)
 • Arbeider-Avisa, 18.07.1949, (ill.)
 • Thiis, H., Domkirken i Trondheim, Trondheim, 1952, [upag.] (ill.)
 • Nidaros, 08.06.1956, (ill.)
 • Dagbladet, 14.12.1964, (ill.)
 • Dagen, 11.12.1965, (ill.)
 • Coldevin, A., Bodø by 1816-1966, Bergen, 1966, register s. 570
 • Norsk kunst i dag, Oslo, 1967, register (ill.)
 • Aftenposten, 19.09.1968, (ill.)
 • Kunst og Kultur, 1969, s. 124
 • Fischer, G., Nidaros domkirke, gjenreisning i 100 år, Oslo, 1969, s. 143, 152, 153, 154, 155, 163, 165 (ill.)
 • Parmann, ø., Norsk skulptur i femti år, Oslo, 1969, register s. 321 (ill.)
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 102, 219
 • Kunst og kunstnere, Oslo, 1971, nr. 3, s. 5 (ill.)
 • Kunst og Kultur, 1972, s. 131, 260
 • Arbeider-Avisa, 08.03.1975, (ill.)
 • Arbeider-Avisa, 03.09.1981
 • Krigsseilermonumentet i Trondheim, Trondheim, 1982, (ill.), program ved avdukningen
 • Adresseavisen, 10.05.1982, (ill.)

Faktaboks

Kristofer Leirdal