L. er født og oppvokst i et bygdemiljø på Nordmøre. Faren hadde et snekkerverksted, og L. fikk opplæring i snekring og treskjæring. Gjennom et stipendium for landsungdom kom L. i 1936 til Oslo for å studere på Statens Håndverks- og Kunstindustriskoles møbellinje, men gikk snart over til frihåndstegning og modellerklassen. L. var ansatt som steinhugger ved Trondheim domkirke 1941 og 1943, senere har han arbeidet der som skulptør. Hans mange arbeider for domkirken er preget av stor innlevelse i middelalderens skulptur og vilje til å innordne seg den arkitektoniske og skulpturale helhet. L. har bl.a. utført St. Michael (bronse), nordre tårn og Den seirende Kristus, relieff for skipets gavl. Av mindre arbeider har han bl.a. utført Billedhuggeren og Kongen i skipets gavl. For Billedhuggeren har Stinius Fredriksen stått modell, og Kongen bærer Haakon 7.s trekk. På oppdrag av Sør-Trøndelag Fiskarlag utførte L. 1949 monumentet over ofrene for Titranulykken i 1899. På en høy sokkel står en gruppe barn i krets omkring moren som speider utover havet etter de forulykte. Enkeltelementene er innordnet i en dominerende pyramideform. Figurene er hugd i samlede volumer med presise konturer i et forenklet, realistisk formspråk. I senere monumenter har L. holdt fast ved denne uttrykksform. Monumentet over Johan Falkberget i Trondheim (bronse, 1965) viser An-Magritt foran Hovi-stuten. An-Magritt symboliserer viljestyrken der hun står i overnaturlig størrelse foran den lave, lutende oksen, som er et symbol på slitet. I L.s krigsseiler-monument i Trondheim (bronse, 1982) står to sjøfolk ved en fortøyningspullert. Et stykke fra dem er en ubrukt pullert. Den skal symbolisere de som ikke kom i havn. L. har også utført mindre arbeider, som bysten av Mona Elisabeth Ryggen, (modellert 1942, hogd i marmor 1946, Nasjonalgalleriet, Oslo), byste av Einar Bothner (terracotta, 1949), Narren (bronse, 1965) og Rop i ørkenen (1976). L. var med å starte Kunstskolen i Trondheim i 1946 og virket der som lærer til 1952. Ved Norges Tekniske Høyskole har L. vært lærer i modellering siden 1952.