Ansatt ved den tyske stats Baudeputation, Hamburg 1887; forretningsfører og arkitekt for A/S Petersborgkompaniet, Kristiania (Victoria Terrasse) 1888–1905. Eget arkitektfirma i Kristiania D. tegnet 1889–90 de fem siste leiegårdene i Victoria Terrasse-komplekset, Kronprinsens gt. 6–10, sm.m. sin far Paul D. og Bernhard Steckmest. Gårdene er oppført i pusset tegl, og har firmaet Due & Steckmests typiske middelalderinspirerte detaljer.