Faktaboks

Svein Johansen
Født
23. mai 1946, Oslo

Vinterreise VI

/Nasjonalmuseet.

Vinterreise XXI

/Nasjonalmuseet.

Det tredje landskap

/Nasjonalmuseet.

Fra serien Kjærlighetshaver og andre bilder (Romerske ruiner)

/Nasjonalmuseet.

Da J. som 25-åring begynte på Kunstakademiet, hadde han i flere år arbeidet som kjemiker. Debututstillingen i Unge Kunstneres Samfunn i 1975 inneholdt en rekke storbyinteriører. Med bilder som Vegg, Høyhus, Dørene lukkes (fra T-banen) og en serie Gatebilder markerte J. seg som tilhenger av den såkalte kritisk-realistiske retning innen nyere norsk kunst. Denne nyfigurative tendens tar ofte utgangspunkt i det moderne storbysamfunnet. Når byens portrett tegnes, i form av eldre hus og fasader, er det gjerne med miljøbevarerens varme og entusiasme for fortidens ro og harmoni. Men av og til kan de gamle arkitekturformene fremtre som mennesketomme kulisser og symboler på vår sivilisasjons truede eksistens. J. grupperer gjerne sine bilder i serier. I 1975 kom de tidligere nevnte Gatebilder (I-VI), i 1976 Storbyprospekter (I-VI) og Reddiksuite. Mens disse to sistnevnte var satt sammen av etsninger og litografier, stilte han i 1979 ut en rekke malerier i gouache hvor gjennomgangstemaet var mat, som Kjøttdisk (RG), Gulrøtter, Kaffeposer og Potetgull. Men først og fremst dreide det seg om kaker, som J. så som et symbol på vårt samfunns overflødige produkter. J. benyttet ofte denne spenningen mellom det umiddelbart tiltalende og det dypere symbolinnhold i et bilde, f.eks. i serien Vinterreise, som han påbegynte i 1979. Barokk praktutfoldelse, som J. har møtt på sin reise gjennom fyrstenes og monarkenes Europa, blir også til truende symboler på arrogant makt og undertrykkelse. Et enormt slottsanlegg, muligens Versailles, kneiser majestetisk dypt inne og høyt oppe i Vinterreise XXI. I Vinterreise X er det tomt og stille. Vannet fosser ikke lenger i fontenene, og blekt vinterlys behersker områdene. Med dette bryter J. med våre vante forestillinger om disse yndete reisemål. I Vinterreise XVII (Nasjonalgalleriet, Oslo) vises et bortgjemt hjørne av en park hvor en rekke stoler er stablet sammen og et kjempemessig tre er hugd ned og lagt i haug. Bare minner er igjen om varmere tider og det menneskelige samvær som engang fantes under de skyggefulle trærne. Reiseberetningene er ikke bare dystre. Deres spesielle styrke ligger i den vemodige og lokkende skjønnheten som fastholdes.

J. råder over et sjeldent malerisk-koloristisk talent. Han bruker gjerne duse fargetoner og harmoniserer billeduttrykket ved hjelp av akkorder i gråblått, beige og rosa. Krassere anslag i fiolett, brunt og syrlig gulgrønt forekommer også. Komposisjonelt benytter J. seg ofte av en stor og naken forgrunn med skjevt kryssende diagonaler som gir dype billedrom og sugende perspektivvirkninger. Bildene karakteriseres av en spontan, ekspressiv teknikk med mange tørt påsatte, laserende strøk. Fargen får derved et eget skimrende liv. Atmosfærisk letthet kontrasterer motivenes symbolmettede tyngde og alvor. J.s grafikk karakteriseres av den samme spontane ekspressivitet.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Gudrun Solveig Olsen
 • Karl Ludvig Johansson

Gift med

 • Eija Marketta Juhola

Utdannelse

 • Statens Kunstakademi, Oslo under Reidar Aulie 1971-73, Ludvig Eikaas 1973-74 og Arne Malmedal 1974-76

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Hans Ødegaards legat 1974
 • Statens reisestipend 1975
 • Statens videreutdanningsstipend 1976
 • 3%-fondets stipend 1977
 • Statens 3-årige arbeidsstipend 1979-81
 • Studiereiser Øst-Berlin, Dresden og Praha 1974
 • Roma 1976
 • Lengre studieopphold Paris 1976

Stillinger, medlemskap og verv

 • Assistentstipendiat Statens Kunstakademi, Oslo grafikkavd. 1977-78, vikarierende avdelingsleder høsten 78, amanuensis i materialkunnskap, maleriavd. fra 1979
 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem Foreningen Norske Grafikere
 • Unge Kunstneres Samfunn
 • Landsforeningen Norske Malere
 • Oslo Bildende Kunstnere
 • sentralstyremedlem Norske Billedkunstneres Fagorganisasjon 1977-78

Priser, premier og utmerkelser

 • Morgenbladets pris 1981

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Stavanger Faste Galleri
 • Trøndelag Kunstgalleri
 • Kunstmuseum Ateneum, Helsinki
 • Riksgalleriet
 • Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Norsk kulturråd
 • Akershus fylkeskommune
 • Selskapet Kunst på Arbeidsplassen

Utstillinger

Ikke Angitt

 • Gall. Biggie, Stavanger, 1980
 • Kunstnernes Hus, Oslo, 1981

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, Oslo, 1974
 • Høstutstillingen, Oslo, 1981
 • Østlandsutst., 1979-1981
 • Juniutst., Kunstnerforbundet, Oslo, 1976
 • Syv unge, Gall. 27, Oslo, 1976
 • Kritisk realisme, Gall. F 15, Moss, 1977
 • Nordisk Grafikkunion jub.utst., Helsinki, 1977
 • Oslo i konsten, Hässelby slott, Stockholm, 1980
 • Heute Norwegen Heute, Kiel, 1981
 • Heute Norwegen Heute, Darmstadt, 1981

Separatutstillinger

 • Unge Kunstneres Samfunn, 1975
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1976
 • Gall. 12 B, Fredrikstad, 1979
 • Gall. 27, Oslo, 1979
 • Gall. Horneman, Trondheim, 1979
 • Gall. 12 B, Fredrikstad, 1979

Portretter

 • Vanjas fødselsdag, selvportrett (olje, 1979, Riksgalleriet)

Eget forfatterskap

 • Grafikk kortfattet innføring i grafiske teknikker, Oslo, 1978, Sammen med Arne Malmedal

Litteratur

 • Kunst og Kultur, 1975, s. 193
 • Kunst og Kultur, 1977, s. 59
 • Kunst og Kultur, 1979, s. 188
 • Aftenposten, 21.02.1975, (ill.)
 • Durban. A., i Norges Handels og Sjøfartstidende, 17.11.1976
 • Flor, H., i Dagbl., 18.11.1976
 • Johnsrud, E. H., i Aftenposten, 20.11.1976
 • Rosseland, I., i Vårt Land, 25.11.1976
 • Fredriksstad Blad, 19.02.1977
 • Aker Avis, 29.11.1978
 • Flor, H. (Red.), Norske grafikere i dag, Oslo, 1979, s. 28, 142 (ill.)
 • Kunst, Oslo, 1979, hefte 2, s. 26 (ill.)
 • Jensen, B. Hegna, i Aftenposten, 26.04.1979, (ill.)
 • Refsnes, A. M., i Morgenbladet, 30.04.1979, (ill.)
 • Grøtvedt, P., i Morgenbladet, 30.04.1979, (ill.)
 • Sørensen, G., i Arbeiderbladet, 10.05.1979
 • Adresseavisen, 20.09.1979, (ill.)
 • Demokraten, 06.10.1979, (ill.)
 • Fredriksstad Blad, 06.10.1979, (ill.)
 • Sarpen, 06.10.1979, (ill.)
 • Fredriksstad Blad, 16.10.1979
 • Sørensen, G., Holger Koefoed (Red.), Norsk maleri 70-tallet, Oslo, 1980, s. 16, 20 (ill.), 70-tallets samfunnskritiske maleri, i
 • Joner, K., i Rogalands Avis, 09.10.1980, (ill.)
 • Smedvig, H., i Stavanger Aftenblad, 09.10.1980, (ill.)
 • Brockmann, J., i katalog Heute Norwegen Heute. Kunst der Gegenwart in Norwegen, Darmstadt, 1981, s. 105-06 (ill.)
 • Loge, ø., i Bergens Tidende, 10.04.1981
 • Hopstock, K., i Morgenbladet, 11.04.1981, (ill.)
 • Durban. A., i Norges Handels og Sjøfartstidende, 24.04.1981, (ill.)
 • Flor, H., i Dagbl., 27.04.1981
 • Refsnes, A. M., i Morgenbladet, 03.10.1981, (ill.)