A. er først og fremst landskapsmaler, men han har også utført enkelte lett stiliserte figurbilder. Motivene er oftest hentet fra Sør-Spania og Telemark. Han har videre malt så langt nord som i Troms og i Danmark, Sverige, England, Nord- og Sør-Italia. A. dyrker en kultivert og behersket form, sterkere preget av disiplin enn av dristighet. Fargevirkningen blir lett noe tørr og monoton. Hans strengt oppbygde, koloristisk duse, gjerne dypstemte bilder fra Andalucias karrige fjellverden kan imidlertid eie en overbevisende ro og tyngde. A.s beste arbeider preges av en presis avveining av de forskjellige fargeplan, sikker sans for fargenes styrkegrad og en sober materialbehandling.