L.-N. var ansatt hos arkitektene Andreas H. Bjercke og Georg Eliassen, Oslo fra 1946 til -50. Deretter opprettet han egen praksis i Oslo sammen med Trond Eliassen under navnet Eliassen og Lambertz-Nilssen. L.-N. har vært foreleser og sensor ved Arkitekthøyskolen i Oslo og Norges Tekniske Høyskole.