N. tegner de nære ting som blyantstubber, fyrstikker, knapper osv. og insekter, blomster og mennesker i en situasjon. Hun tegner også portretter og landskapsstudier. De fleste av N.s arbeider er i små formater. Fra 1979 til -82 har hun vært opptatt av stilleben som akvarellmotiv. N.s formspråk er realistisk, og hennes blyanttegninger utmerker seg ved presis, nesten illusjonistisk utførelse. Hun har illustrert flere bøker.