L. fant tidlig fram til sin form, preget av stillferdig og koloristisk betont realisme uten revolusjonerende eksperimenter. Etter ett år på Statens Håndverks- og Kunstindustriskole og elevår hos Hjørdis Landmark i Bergen drog L. i 1921 for første gang til Paris. Oppholdene i Frankrike og møtet med fransk kunst fikk stor betydning for henne. Som elev av André Lhote fant hun fram til et kubistisk-klassisistisk formspråk. Hennes arbeider er preget av teknisk ferdighet og diskret, men sikker fargebruk. I årene 1934–40 drev L. privat malerskole i Bergen. L. har særlig vunnet popularitet gjennom sine mange portretter og barnebilder. Blant de mer kjente portrettene kan nevnes: Skuespiller Magda Blanc (1935, privat eie), skuespiller Torborg Ragnell Schønberg (1940, Den nationale Scene, Bergen), Einar Lexow (1954, Vestlandske Kunstindustrimuseum, Bergen), Daniel Cornelius Armauer Hansen (1950, Haukeland sykehus, Bergen) og en rekke selvportretter. Ett av disse, Kvinne med fruktfat (1940, Haugesund Billedgalleri) viser i sin følsomhet og sans for valører påvirkning fra Hjørdis Landmark og Harriet Backer. L.s tidlige landskaper er ofte preget av en karakteristisk sølvtone. Men fra Lhotes kubisme i 30-årene beveget hun seg etter hvert tilbake til den impresjonistiske uttrykksform som hun i høy grad behersket. Hun har funnet mange av sine motiver i Frankrike, som Fra Paris (1928, Bergen Billedgalleri) og Fra Clamart (1936, Haugesund Billedgalleri). En viss famlende forsiktighet kan føre til at enkelte arbeider taper karakter, fargen kan bli noe grumsete. Men i de beste bildene er det harmonisk overensstemmelse mellom den nøysomme fargebruken og den enkle, men fast oppbygde formen.