Andre opplysninger

  • I Bergen omkring 1700. I tidsrommet 1699 - 1701 marmorerte og stafferte J. korskillet i Vang kirke på Voss.

Litteratur

  • Berg, Arne, Voss kyrkje, Vangskyrkjo på Voss, Oslo, 1977, s. 82–83 (ill.)

Arkivalia

  • Bergen Stift Kirkeregnskaper, Riksarkivet, pk. 54