Familierelasjoner

Sønn av

  • Arthur M. Narum
  • Karin Pedersen Johansson

Bosatt (pr 1982-1986)

Bergen.

Utdannelse

Elev av Signe Aasgaard, Bergen 1977–78; Bergen kunsthåndverkskole 1978–83.

Stipender, reiser og utenlandsopphold

Studiereiser til Sverige, Finland og Sovjetunionen 1980; England 1981; Kreta 1982; opphold i England 1983.

Stillinger, medlemskap og verv

Medlem Norske kunsthåndverkere; styremedlem Norske kunsthåndverkere Hordaland 1980.

Utstillinger

Separatutstillinger

  • Maihaugen, 1982
  • Norsk kunsthåndverk, 1979-1981
  • Norsk kunsthåndverk, 1979-1983
  • Kunsthåndverkere i Hordaland, Bergen, 1979