P. er nyrealist og romantiker med sterke forbilder i barokkens mestere som Caravaggio og Rembrandt. I 1983 deltok P. på Salon de l'automne, Paris med det store maleriet Politimannen som gråt. Bildet viser en skutt demonstrant og politimenn i sterk affekt og er en klar parallell til Odd Nerdrums Mordet på Andreas Baader (1977–78). P. har malt en rekke portretter på oppdrag fra bedrifter og privatpersoner. Portrettene er preget av romantiske belysningseffekter og en dypstemt galleritone. Hans kulltegninger og etsninger av portretter, figur- og aktmotiver er skisser og forarbeider til maleriene.