K. debuterte i Unge Kunstneres Samfunn 1973 med realistiske landskapsskildringer fra Lofoten. Utover i 70-årene gjorde han seg særlig bemerket for sine variasjoner over selen som motiv: Menneskelignende steinkobber og klappmyss opptrer i forskjellige situasjoner og miljøer. Konkurranse (1978) viser tre seler som konkurrerer om et måltid hengt opp utenfor deres rekkevidde. Bildet er malt i et ekspressivt formspråk og innvarsler en større frihet i forhold til motivet enn hans tidligere bilder. Etter 1978 har K. utviklet et formspråk som tar opp i seg tegn og sterkt forenklede figurer i flertydige sammenstillinger. Ofte finner man referanser til temaer som opprustning og økologi.