grafiker og tegner

Tore Stoa

Faktaboks

Tore Stoa
Tore Stoa Hansen
født:
2. juli 1948, Oslo
død:
10. oktober 2019, Oslo

H. begynte som bokillustratør, men interessen for grafikk fikk etter hvert overtaket, og fra midten av 1970-årene arbeidet han så å si utelukkende med etseteknikker. Produksjonen fra slutten av tiåret består fortrinnsvis av naturskildringer, gjerne med motiv fra Sørlandskysten. Han gikk imidlertid stadig mer over til å beskrive mennesker og deres nære omgivelser. Han var sterkt opptatt av bygnings- og miljøvern, og flere av arbeidene hadde nærmest karakter av debattinnlegg. H. vil at hans bilder skal være lett forståelige og benytter et enkelt naturalistisk formspråk.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Margaret Mikalsen
 • Knut Hansen

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Oslo

Utdannelse

 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo, illustrasjons- og bokkunstlinjen 1971-75
 • Statens lærerskole i forming, Notodden 1976-77
 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo, hospitant på lito- og radérverkstedet under Ottar Helge Johannessen 1977–79

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Finnes legat 1978
 • KEMs materialstip. 1979
 • Statens reise- og studiestip. 1981
 • Studiereiser til Italia 1974 og -77
 • Spania 1981

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem av Unge Kunstneres Samfunn
 • Foreningen Norske Grafikere

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Vestfold sentralsykehus, Tønsberg
 • Horten sykehus
 • Norsk kulturråd
 • Kvinesdal, Kongsberg, Ørlandet/Bjugn og Horten og Borre kunstforeninger
 • Kragerø kommune

Illustrasjonsarbeider

 • Bokomslag og illustrasjoner til faghefter for Aschehoug
 • Tegninger til Tønsbergs Blad

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, Oslo, 1975-1976
 • Høstutstillingen, Oslo, 1978
 • Høstutstillingen, Oslo, 1980
 • Sørlandsutst., 1976-1979
 • Østlandsutst., 1979-1980
 • Telemarksutst., 1975-1977
 • Telemarksutst., 1979
 • Telemarksutst., 1981-1982
 • Unge Kunstneres Samfunn Vårutst., 1976
 • Unge Kunstneres Samfunn Vårutst., 1978
 • Unge Kunstneres Samfunn Vårutst., 1981
 • Nye medlemmer 1975, Unge Kunstneres Samfunn, 1976
 • Kongsberg Kunstforening, 1977
 • Gall. Kragerø, Kragerø, 1978
 • Vestfold Bildende Kunstnere og Kunsthåndverkeres utst., Horten og Borre Kunstforening, 1979
 • Radérklassen 80 år, Nasjonalgalleriet, Oslo, 1979

Separatutstillinger

 • Gall. Alana, Oslo, 1979
 • Horten og Borre Kunstforening, 1980
 • Kongsberg, 1980
 • Månedens bilde, Eidsvolls plass, Oslo, 1981-06-0001-07-01
 • Kragerø Kunstforening, 1982

Litteratur

 • Egeland, E., i Aftenposten, 14.05.1979
 • Gjengangeren, 14.03.1980, (ill.)
 • Tønsbergs Blad, 15.03.1980, (ill.)
 • Vestfold Arbeiderbladet, 17.03.1980, (ill.)
 • Vestfold Arbeiderbladet, 18.03.1980
 • Lintoft, A., i Gjengangeren, 18.03.1980, (ill.)
 • Laagendalsp., 12.12.1980
 • Vestmar, 20.08.1982, (ill.)
 • Kragerø Blad, 21.08.1982, (ill.)
 • Varden, 31.08.1982, (ill.)