H. kom i lære hos H.C. Olsen på et tidspunkt da xylografien som kunstart var gjenstand for en kraftig oppvurdering her hjemme. Olsen, som dengang var tilknyttet Folkebladet, var en høyt ansett fagmann. Også i utlandet arbeidet H. for ledende fagxylografer, som Frederik Hendriksen ved ukebladet Ude og Hjemme i København og Wilhelm Meyer i Stockholm. På Meyers atelier ble han betrodd krevende oppgaver og utførte xylografier til atskillige av tidens praktverk. Samtidig arbeidet han for Ny illustrerad Tidning og Svensk Familjjournal og xylograferte en lang rekke arbeider av kjente kunstnere. H. skaffet seg etter hvert en solid posisjon i fagmiljøet, og ved den grafiske utstilling i Stockholm i 1889 ble hans xylografier svært rosende omtalt i pressen. Bortsett fra London-oppholdet i 1893, der han arbeidet for The Illustrated London News, tilbrakte han årene etter 1890 i hjemlandet. Han var i mange år en skattet medarbeider i Folkebladet, som han jevnlig forsynte med portretter av datidens sentrale personligheter. Imidlertid laget han også tallrike xylografier etter landskapsmalerier.