Faktaboks

Ludvig B. Hansen
Født
25. mars 1856, Grorud ved Christiania

H. kom i lære hos H.C. Olsen på et tidspunkt da xylografien som kunstart var gjenstand for en kraftig oppvurdering her hjemme. Olsen, som dengang var tilknyttet Folkebladet, var en høyt ansett fagmann. Også i utlandet arbeidet H. for ledende fagxylografer, som Frederik Hendriksen ved ukebladet Ude og Hjemme i København og Wilhelm Meyer i Stockholm. På Meyers atelier ble han betrodd krevende oppgaver og utførte xylografier til atskillige av tidens praktverk. Samtidig arbeidet han for Ny illustrerad Tidning og Svensk Familjjournal og xylograferte en lang rekke arbeider av kjente kunstnere. H. skaffet seg etter hvert en solid posisjon i fagmiljøet, og ved den grafiske utstilling i Stockholm i 1889 ble hans xylografier svært rosende omtalt i pressen. Bortsett fra London-oppholdet i 1893, der han arbeidet for The Illustrated London News, tilbrakte han årene etter 1890 i hjemlandet. Han var i mange år en skattet medarbeider i Folkebladet, som han jevnlig forsynte med portretter av datidens sentrale personligheter. Imidlertid laget han også tallrike xylografier etter landskapsmalerier.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Hans Andersen, sersjant
 • Petrine Jonsen

Utdannelse

 • Elev av xylografen H.C. Olsen i Christiania 1870–73
 • videreutdannelse i København og Stockholm

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Bosatt i København 1873–78 og i Stockholm de neste ti år
 • opphold i London 1893

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Oslo Bymuseum
 • Norsk Folkemuseum

Illustrasjonsarbeider

 • Xylografier etter Carl Larssons illustrasjoner til H.C. Andersens eventyr
 • Etter A. Malmströms tegninger til Fänrik Ståls Sägner, Stockholm 1883 og Frithiofs saga, Stockholm 1888
 • Til A. Nordensköld: Vegas färd kring Europa och Asien, Stockholm 1880–81
 • Xylograferte portretter og reproduksjoner for Illustreret Tidende og Ude og Hjemme, København 1873–78
 • Ny illustrerad Tidning og Svensk Familjjournal, Stockholm på 1880-tallet
 • Folkebladet, Kristiania fra ca. 1890
 • The Illustrated London News 1893

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Grafiska utst., Stockholm, 1889

Portretter

 • Selvportrett (xylografi) gjengitt i Folkebladet, Kristiania 1895, s. 289

Litteratur

 • Johnssen, H., i Folkebladet, [Kristiania], 1895, s. 289-90
 • Norske portretter. Forfattere, Oslo, 1956, register s. 276
 • Norske portretter. Videnskapsmenn, Oslo, 1965, register s. 392

Faktaboks

Ludvig B. Hansen