B. var en velkjent teatertegner og tegnet i en årrekke for Dagbladet og aviser i Trondheim. For øvrig står karikaturer av kunstnervenner sentralt i hans produksjon.