H. ble tidlig lærer ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole og var bare i de første årene virksom som keramiker. Hun laget bruksgjenstander i leirgods med lys tinnglasur, ofte med dekor risset i glasuren. I 1951 laget hun en del gjenstander i klinkergods.