H. var av den gamle Manaas-Groven-ætten og søskenbarn av den kjente rosemaleren Aasmund Nestestog Gjøytil. En av hans kister (Reffelbrek i Eidsborg) viser påvirkning fra Nestestog, men fargene er stemt mer ned. Formspråket er rokokko, sirlig og lett utført. Samme maling fins på to kronesenger og et skap med initialene "E.N.S.H." og "I.O.D.H." på Vestre Heggtveit i Lårdal.