billedhugger

Fin Haakon Frølich

Faktaboks

Fin Haakon Frølich
født:
13. august 1868, Christiania
død:
5. september 1949, Los Angeles, USA

F. kom til USA ca. 1884, ble amerikansk statsborger og hadde senere ingen tilknytning til Norge. Han ble snart elev av Daniel C. French i New York og assisterte denne under arbeidet med den store skulptur The Death of the Sculptor. Under oppholdet i Paris i 1890-årene utstilte han der bysten Lulu. En byste av Knut Hamsun i Nasjonalgalleriet er sannsynligvis modellert i Paris 1893–96, utført i en franskpåvirket, naturalistisk stil med hovedvekten på illusjonen av øyeblikkets flyktige bevegelse. Omkring århundreskiftet var F. i Sør-Afrika, hvor han laget en statue av Transvaals president Paul Krüger. Deretter vendte F. tilbake til USA og oppholdt seg hovedsaklig i Seattle, San Francisco og Los Angeles. Ved siden av sin omfattende virksomhet som billedhugger arbeidet F. også som dekoratør for filmindustrien.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Ernst Frølich, grosserer (1836 - 1899)
 • Sara Victoria Jakobsen (1844 - 1925)

Utdannelse

 • Elev av Daniel Chester French og Saint Gaudens, USA i 1880-årene
 • elev av Ernest Barrias og Jean-Antonin Injalbert, École des Beaux Arts, Paris i 1890-årene

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Washington State University, div. byster, bl.a. av jernbanekongen James Hill
 • Prospect Park, New York, minnesmerke over Edvard Grieg
 • Honolulu, minnesmerke over Jack London
 • Long Beach, California, minnesmerke over R. Amundsen
 • Johannesburg, Sørafrika, minnesmerke over Paul Krüger
 • Nasjonalgalleriet med byste av Knut Hamsun

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Verdensutstillingen, Paris, 1900
 • Panama-Pacific Exposition, San Francisco, 1915

Litteratur

 • Vollmer, H., Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler des XX Jahrhunderts, Leipzig, 1962, bd. 5, s. 499
 • Nasjonalgalleriet. Katalog over skulptur og kunstindustri, Oslo, 1952, s. 114
 • Aftenposten, 11.09.1909
 • Aftenposten, 16.09.1909