Faktaboks

Fin Haakon Frølich
Født
13. august 1868, Christiania
Død
5. september 1949, Los Angeles, USA

F. kom til USA ca. 1884, ble amerikansk statsborger og hadde senere ingen tilknytning til Norge. Han ble snart elev av Daniel C. French i New York og assisterte denne under arbeidet med den store skulptur The Death of the Sculptor. Under oppholdet i Paris i 1890-årene utstilte han der bysten Lulu. En byste av Knut Hamsun i Nasjonalgalleriet er sannsynligvis modellert i Paris 1893–96, utført i en franskpåvirket, naturalistisk stil med hovedvekten på illusjonen av øyeblikkets flyktige bevegelse. Omkring århundreskiftet var F. i Sør-Afrika, hvor han laget en statue av Transvaals president Paul Krüger. Deretter vendte F. tilbake til USA og oppholdt seg hovedsaklig i Seattle, San Francisco og Los Angeles. Ved siden av sin omfattende virksomhet som billedhugger arbeidet F. også som dekoratør for filmindustrien.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Ernst Frølich, grosserer (1836 - 1899)
 • Sara Victoria Jakobsen (1844 - 1925)

Utdannelse

 • Elev av Daniel Chester French og Saint Gaudens, USA i 1880-årene
 • elev av Ernest Barrias og Jean-Antonin Injalbert, École des Beaux Arts, Paris i 1890-årene

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Washington State University, div. byster, bl.a. av jernbanekongen James Hill
 • Prospect Park, New York, minnesmerke over Edvard Grieg
 • Honolulu, minnesmerke over Jack London
 • Long Beach, California, minnesmerke over R. Amundsen
 • Johannesburg, Sørafrika, minnesmerke over Paul Krüger
 • Nasjonalgalleriet med byste av Knut Hamsun

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Verdensutstillingen, Paris, 1900
 • Panama-Pacific Exposition, San Francisco, 1915

Litteratur

 • Vollmer, H., Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler des XX Jahrhunderts, Leipzig, 1962, bd. 5, s. 499
 • Nasjonalgalleriet. Katalog over skulptur og kunstindustri, Oslo, 1952, s. 114
 • Aftenposten, 11.09.1909
 • Aftenposten, 16.09.1909

Faktaboks

Fin Haakon Frølich