F. kom til USA ca. 1884, ble amerikansk statsborger og hadde senere ingen tilknytning til Norge. Han ble snart elev av Daniel C. French i New York og assisterte denne under arbeidet med den store skulptur The Death of the Sculptor. Under oppholdet i Paris i 1890-årene utstilte han der bysten Lulu. En byste av Knut Hamsun i Nasjonalgalleriet er sannsynligvis modellert i Paris 1893–96, utført i en franskpåvirket, naturalistisk stil med hovedvekten på illusjonen av øyeblikkets flyktige bevegelse. Omkring århundreskiftet var F. i Sør-Afrika, hvor han laget en statue av Transvaals president Paul Krüger. Deretter vendte F. tilbake til USA og oppholdt seg hovedsaklig i Seattle, San Francisco og Los Angeles. Ved siden av sin omfattende virksomhet som billedhugger arbeidet F. også som dekoratør for filmindustrien.