V. var gårdbruker fram til 1942. Han var selvlært som maler, men fikk av og til korreksjon fra bl.a. Kristen og Halvdan Holbø. Han malte enkelte portretter, figurbilder og interiører, men helst motiver fra gården, dalen og fjellet. V.s eldre bilder viser en dyp mollstemt koloritt, mens han i senere arbeider også malte med lysere og kraftigere farger. Et vesentlig trekk ved V.s landskapsbilder er en utpreget lyrisk naturstemning.