B-N. debuterte 27 år gammel i Christianssand Kunstforening (1967). Siden den gang har hun deltatt på en rekke utstillinger. Ofte stiller hun ut både skulptur og maleri. B-N. bodde i Sør-Frankrike, 1974–75. Hun har særlig arbeidet med landskapsbilder i gouache. Blant disse kan nevnes Fransk ås og Landskap 2 (begge 1975). Som billedhugger har hun utført Bukkhopperne i Grimstad (1972), og ellers arbeidet både med tradisjonelle materialer som terracotta, f.eks. i 17 årig (1975), og med nyere materialer som serpofix. Et eksempel på det siste er skulpturen Ballett (1976). B-N. har også arbeidet som formingslærer og drevet kursvirksomhet.