H. har fått det meste av sin utdannelse i London, hvor hun debuterte på Royal Academys sommerutstilling i 1974. Fra midten av 1970-tallet har hun vært bosatt i Norge. I en periode var hun tilknyttet Atelier Nord, og hun har også vært innom grafikerverkstedet GRAS. H. arbeider hovedsakelig med grafikk og er spesielt opptatt av etseteknikker, fremfor alt streketsing og fargeakvatint. Hun henter gjerne sitt billedstoff fra nærmiljøet og har laget en rekke intime interiør- og landskapsskildringer. Et stilisert formspråk med overbetoning av perspektiv og proporsjonsskala, en særpreget koloritt og raffinerte lysvirkninger bidrar til å gi hverdagslige motiver et tidløst, poetisk preg.