V. var først og fremst portrett- og figurmaler. Blant hennes verker kan nevnes Portrett av min far(Oslo Bymuseum), Italienerbarn(malt ca. 1900, Nasjonalgalleriet, Oslo) og Gammel kone (malt Bretagne ca. 1912, Nasjonalgalleriet). Hun malte også en rekke landskapsbilder, de fleste fra Østlandet, med flere motiver fra Oslo og småbyer i Oslofjorden. Bildene fra ungdomsårene var mørkladne og naturalistiske, mens senere arbeider viser mot en mer impressiv malemåte og en lysere koloritt, men også en mer upresis form.