Liv og virksomhet

V. var først og fremst portrett- og figurmaler. Blant hennes verker kan nevnes Portrett av min far(Oslo Bymuseum), Italienerbarn(malt ca. 1900, Nasjonalgalleriet, Oslo) og Gammel kone (malt Bretagne ca. 1912, Nasjonalgalleriet). Hun malte også en rekke landskapsbilder, de fleste fra Østlandet, med flere motiver fra Oslo og småbyer i Oslofjorden. Bildene fra ungdomsårene var mørkladne og naturalistiske, mens senere arbeider viser mot en mer impressiv malemåte og en lysere koloritt, men også en mer upresis form.

Familierelasjoner

Datter av

 • Peter Christiansen Voss, skolebestyrer (1837 - 1909)
 • Elisabeth Marie Magelsen

Utdannelse

Den kgl. Tegneskole under Oscar Wergeland 1890-94; kunstak., København under Viggo Johansen 1894-96.

Stipender, reiser og utenlandsopphold

Studiereiser i Italia 1900, -20; Frankrike 1912-13, -20.

Stillinger, medlemskap og verv

Stemmerett Bildende Kunstneres Styre; Medlem Bildende kunstnerinners forening.

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Det Norske Studentersamfund, Oslo
 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Oslo Bymuseum

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1899-1901
 • Høstutstillingen, 1907
 • Høstutstillingen, 1910
 • Høstutstillingen, 1913-1914
 • Høstutstillingen, 1921-1922
 • Høstutstillingen, 1924-1925
 • Høstutstillingen, 1930-1931
 • Høstutstillingen, 1933
 • Høstutstillingen, 1936
 • Høstutstillingen, 1940
 • Høstutstillingen, 1946-1949
 • Høstutstillingen, 1951
 • Norska konstnärers arbeten, 1904
 • Jubileumsutstillingen i 1914
 • Bildende kunstnerinners utst., 1932
 • Høstutstillingen gjennem de første 25 år, 1932
 • Mitt første bilde på Statens Høstutstilling, 1937
 • Nasjonalgalleriets retrospektive utstilling over norsk kunst, 1940
 • Den Officielle Norske Kunstudst., 1947
 • Norsk kunstutst.

Litteratur

 • i Aftenposten, 13.10.1907
 • i Norges kvinner, 02.12.1938
 • Kunst og Kultur, 1939, s. 58
 • Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, 1940, bd. 34, s. 561
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, 1944, s. 278 (ill.)
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, 1956, s. 274, 287 (ill.)
 • Morgenposten, 27.09.1961
 • Morgenposten, 09.12.1961
 • Aftenposten, 08.12.1961
 • Dictionnaire critique et documentaire des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs et Graveures, 1976, bd. 10, s. 576