H. arbeider innen alle gullsmedkunstens fagområder. Hans produksjon består hovedsakelig av sakralgjenstander, fremfor alt corpus-arbeider i sølv og sølv/emalje. I disse utgjør enkle geometriske grunnformer de primære uttrykksbærende elementer. Tendensen til stilisering gir de kirkelige gjenstander en avklaret form som skiller dem fra de ikke-kirkelige, hvor en mykere, mer dekorativ linje dominerer. I emaljearbeidene av denne kategori anvender H. gjerne dype, varme farger i flere nyanser. Sentralt står ordførerkjeder, hvis utforming bærer preg av H.s inngående studier i symbolikk og heraldikk.