Ø. regner seg som selvlært. Han debuterte i 1970 med akrylmalerier inspirert av naturinntrykk, og holdt i mørkstemte farger som brunt og olivengrønt. Senere har han for det meste arbeidet med lett abstraherte, Giacometti-inspirerte portretter, ofte i store formater. Disse er imidlertid sjelden utført som individualportretter, men ledsages av titler som Reinkarnasjon (1970), De røde rom i sinnet (1976) og Ved smerte-grensen (1983). Ø.s intensjoner er å gi billedmessige uttrykk for fundamentale sjelstilstander og konflikter. Frontale hel- og halvfigurportretter er symmetrisk konstruert av horisontal- og vertikallinjer, av og til abstraheres figuren med grovt antydende strøk, satt som et farge- eller lysfelt midt i billedflaten. Ø. har også tatt i bruk dramatiske farger som rødt; hans bilder er avvekslende mørke eller lyse og kontrastrike.