Aa. vakte tidlig oppmerksomhet som en god tegner, bl.a.med kulltegninger fra Setesdal som ble vist på Asor Hansens elevutstilling i Bergen Kunstforening 1902. En av dem ble senere til et maleri, Nattlig dans i Setesdal. Etter hjemkomsten 1905 kom han i nær kontakt med Nikolai Astrup og bodde ofte hos ham i Jølster. Vinteren 1905-06 forteller Astrup at han har vist Chr. Krohg bilder av Aa., "som jeg har umådelig tro på, og mærkelig nok inrømmende Krohg Aa.s begavelse". Og litt senere heter det: "Han er meget begavet synes jeg - han kommer til å gjøre noget her på Vestlandet". Aa. tok da også sterke inntrykk av Astrup, foruten av Edv. Munch, A. C. Svarstad og Thv. Erichsen. Inntill 1914 malte han mest landskaper og bybilder. I Bergen Billedgalleri finnes tre av hans bybilder fra Bergen, Fra Fisketorget (1910, Høstutst. 1911), Torgalmenningen (1910) og Fra Bryggen (1913); et Oslo-motiv er avbildet i Berg. T. 9.12.1944. Aa. utstilte 1906-08 og 1910 i Bergen Kunstforening. I 1907 tok Astrup ham i forsvar mot kritikken. Aa. fikk også motbør neste år, da hans modellstudier ble fjernet fra utstillingen for å unngå "kostbare utmeldelser". Etter 1914 synes han å ha produsert mer sparsomt, men et selvportrett fra 1920 vitner om at han da ennå kunne male friske og opplagte ting. Antagelig kort tid etter ble Aa. syk. Han var innlagt på Dikemark sykehus 1923-24 og igjen 1941-43, og deretter en tid i privat pleie i Hedal i Valdres. En planlagt utstilling i Bergens Kunstforening 1945 ble det trolig ikke noe av. Sine siste år tilbrakte han i Oslo. .