Liv og virksomhet

K. var ansatt hos arkitekt Sverre Fehn 1964 - 67; arkitektene Astrup og Hellern 1959 og 1967 - 68. Han har hatt egen praksis i Oslo fra 1970 sammen med Odd Østbye og Øyvind Almaas. K. har vært foreleser og sensor ved Arkitekthøyskolen i Oslo og Arkitektavdelingen, Norges Tekniske Høyskole.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Gudrun Helledal (f. 1907)
 • Johannes Kleven, maler (f. 1901)

Gift med

 • 1967 med Anne Grethe (lilleba) Skau

Utdannelse

Bjarne Engebrets malerskole og ansatt hos arkitektene Astrup og Hellern 1959 - 60; Statens Arkitektkurs, Oslo; Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo under Finn Faaborg, Nils Flakstad og Per Ung 1963 - 65.

Stipender, reiser og utenlandsopphold

Flere studiereiser i Europa, særlig studier av Le Corbusiers samlede produksjon i Frankrike; studium av aluminiums anvendelse i bygningsindustrien; reise gjennom Europa 1968; reise i nordvest-Afrika, studier av topografiske forholds innvirkning på samfunn og bolig 1968 - 69.

Priser, premier og utmerkelser

Houens fonds diplom for Grorud brannstasjon, Oslo 1975 sammen med Østbye og Almaas.

Utførte arbeider

 • Se Østbye, Odd
 • Konkurranseprosjekter: Hos Sverre Fehn: Innkjøp Eternit typehus (1964)
 • 1. premie Honningsvåg kirke (1965)
 • Innkjøp Grieghallen, Bergen (1965)
 • Innkjøp boligområde, Skedsmo kommune (1965)
 • Innkjøp Norsk Skogbruksmuseum, Elverum (1966)

Litteratur

 • Se Odd Østbye

Arkivalia

 • Opplysninger fra kunstneren, Norsk Arkitekturmuseum, 1980