K. var ansatt hos arkitekt Sverre Fehn 1964 - 67; arkitektene Astrup og Hellern 1959 og 1967 - 68. Han har hatt egen praksis i Oslo fra 1970 sammen med Odd Østbye og Øyvind Almaas. K. har vært foreleser og sensor ved Arkitekthøyskolen i Oslo og Arkitektavdelingen, Norges Tekniske Høyskole.