Faktaboks

Carl Nesjar
Carlsen (til 1942/43), Carl
Født
6. juli 1920, Larvik
Død
23. mai 2015

N. vokste opp i Larvik og i Brooklyn, New York. Utdannelsen ved Pratts Institute før krigen gav ham internasjonale impulser og kontakter som senere har preget hans virksomhet som kunstner. N. begynte som maler, og hadde stilt ut i bl.a. Larvik Kunstforening før han debuterte på Høstutstillingen i 1949. I begynnelsen av 50-årene bodde han i Paris og fulgte Stanley William Hayters undervisning i grafiske teknikker på Atelier 17, samtidig som han var elev av Jean Pons. Påvirket av fransk og amerikansk maleri søkte N. tidlig det abstrakte formspråk, med utgangspunkt i naturen. I 1965 slo han seg sammen med bl.a. Jakob Weidemann, Gunnar S. Gundersen og Inger Sitter og dannet gruppen Terningen. Gruppen markerte et fellesskap for norske billedkunstnere som malte abstrakt, og var en ramme om felles utstillingsvirksomhet, bl.a. på Høstutstillingene. N. deltok i Terningens utstillinger i Galleri KB, Oslo 1956–58. På høstmønstringen samme sted i 1957 var han representert med maleriet Jarsteinen (1956–57, Riksgalleriet), betegnet av øistein Parmann som utstillingens beste bilde. Vibrerende blåsorte og hvite flater holdes sammen av flekker i gule valører; kystlandskapet som har vært inspirasjonen, skimtes igjennom.

I 1956 fikk N. kontakt med Regjeringsbygningens arkitekt, Erling Viksjø, som så den abstrakte kunstens muligheter i sammenheng med arkitekturen. Hans patent, veggbekledningsmaterialet naturbetong (sementmørtel med naturstein), gav store dekorative muligheter.

N. arbeidet med utvendig og innvendig utsmykking av Regjeringsbygningen sammen med bl.a. Tore Haaland, Inger Sitter, Odd Tandberg og Kai Fjell. Naturbetongen ble tegnet på ved hjelp av sandblåsing. På f.eks. trappereposet i 4. etasje har N. laget et abstrakt landskap. Flatens fargetoner varieres alt etter graden av fjernet betong, skjærgårdssteinen trer fram og gir liv til flatene. I 1957 fikk N. kontakt med Pablo Picasso, som fattet interesse for sandblåsing på naturbetong og leverte tegninger til dekorasjoner av Regjeringsbygningen (1958–71). N. overførte Picassos tegninger til stort format. De store utvendige dekorasjonene på veggen mot Akersgata ble ferdig i 1971. N. samarbeidet med Picasso om flere monumentalskulpturer f.eks. Totempel (1965) i Kristinehamn, Sverige, med et sterkt stilisert kvinnehode som ruver på en stolpe. Figuren er av betong og 15 meter høy. Den siste skulpturen i dette samarbeidet ble utført etter Picassos død i 1973, en badende 8,5 meter høy kvinne (1975) er plassert i et vannbasseng i Rolling Meadows utenfor Chicago.

Ved Institutt for kjøleteknikk, Norges Tekniske Høyskole, eksperimenterte N. i 1969 med teknikker som tillot naturprosesser å komme til syne i kunstverket. Hans helårsfontener er et resultat av arbeidet med å la det ytre klima innvirke på skulpturens formuttrykk. Den første ble satt opp foran Landbrukshøgskolen på Ås 1971, en stålkonstruksjon hvor vannet og lyset får formene til å bevege seg om sommeren, mens den blir kledd med istapper og krystaller om vinteren. Elektrisk lys og gassflammer innvendig får den til å glitre. Helårsfontenen Kloden (bestilt Moderna Museet Stockholm, uplassert) består av en dobbeltspiral med helningsvinkel på 2–3 grader. Ved regn eller fin sprut fra vanndyser oppstår dråpedannelse; på grunn av helningen glir dråpene sakte nedover og skulpturen gir illusjon av å dreie seg om sin akse. Kloden har innvendig belysning som får den til å glitre i vinternatten. I 1980 fikk N. i oppdrag å lage en Helårsfontene til vinterolympiaden i Lake Placid, USA, til minne om skøytestjernen Sonja Henie. Skulpturen kombinerer hennes arabeske og de fem olympiske ringer. Også denne skulpturen skifter uttrykk etter værforholdene og blir kunstig belyst om vinteren. I Helårsfontene (innviet 1980) utenfor Moss rådhus, har N. benyttet andre former og materialer. Et hesteskoformet basseng inneholder fem vannfylte prismer i akryl, noen stående og andre liggende. Prismene reflekterer og bryter lyset i spektralfarger. N. har også laget såkalt lydskulptur. Utenfor Bredtvet senter for logopedi, Oslo (1968–71) har han laget to store stemmegafler i betong, og lydrelieffer av stål inne i korridorene er sveiset sammen bare i den ene enden, slik at de avgir lyd ved berøring. Det er også montert flate trommer som kan spilles på. Kunst som inngår i et miljø er en hovedinteresse hos N.

Helt siden 50-årene har N. vært opptatt av fotografiets muligheter, og han har også laget filmer. I sine fotografier fremkaller han naturens egne former og stofflighet ved nærsynt iakttagelse av isroser, blankskurte svaberg, samt furete menneskeansikter. I perioden 1964–68 var N. medlem av Groupe Internationale de l'Architecture Prospective, Paris, hvis målsetting var å skape forståelse for kunst og design i ute- og innemiljøer. Fra 1966 deltok han i gruppen EAT (Experiments in Art and Technology) med Wilhelm Klüver og Robert Rauschenberg, og fra 1973 ved Center for Advanced Visual Studies ved Massachusetts Institute of Technology (MIT). I 1978 deltok N. i en gruppe fra MIT, med Otto Piene i spissen, som stilte ut prosjekt Centerbeam ved Dokumenta i Kassel, en skulptural konstruksjon beregnet å anskueliggjøre former for energi. Også i Norge har N. samarbeidet med andre kunstnere. Sammen med John Nordhuus vant han konkurransen om utsmykking av Bøler svømmehall (1982), og sammen med bl.a. Odd Tandberg har han arbeidet med utstillingsprosjektet Plast i kunst (vist Lindau 1977 og Kunstnernes Hus, Oslo 1981). N. har holdt en rekke foredrag ved universiteter, museer, i radio og TV i USA og Europa. Interessen for kunstformidling har også ført til et utstrakt forfatterskap i aviser og tidsskrifter. I de siste årene har N. igjen stilt ut malerier. Han arbeider med en blanding av akryl og sand på papir eller lerret, som f.eks. Kystbilde (1976–80, Nasjonalgalleriet, Oslo). Akrylen tynnes ut til den minner om akvarell. Fargene er gjerne blått, beige og grått. Det er fremdeles abstrakte motiver som opptar ham. De er ikke direkte gjengivelser, men spontane kunstneriske tolkninger av opplevelser.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Borghild Thorsen (1891 - 1978)
 • Olaf Carlsen (1892 - 1973)

Gift med

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Oslo

Utdannelse

 • Pratt Institute, Brooklyn, New York 1935–38
 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole 1940–43
 • Statens Kunstakademi, Oslo under Jean Heiberg 1940
 • det illegale kunstakademiet 1941–43
 • samarbeide med Gunnar Janson 1944–45
 • elev av Peter Rostrup Bøyesen, København 1945
 • Meyer Schapiro, Columbia University, New York 1946–48
 • trykkteknikk hos Stanley William Hayter, Atelier 17, Paris og litografiteknikk hos Jean Pons, Paris 1953–55
 • stipendiat, Center for Advanced Visual Studies, Massachusetts Institute of Technology (MIT) 1972–73

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • 3% fondets stipend 1950
 • Statens reisestipend 1952
 • stipend fra den franske stat 1954–55
 • stipend fra Norsk kulturråd til eksperimenter på Norges Tekniske Høyskole 1970
 • stipend fra MIT, USA 1972–73
 • Statens garantiinntekt fra 1978
 • Studiereiser til de fleste vesteuropeiske land
 • Israel og Jordan i 1950-, 60- og 70-årene
 • lengre opphold i New York 1927–32, 1946–48
 • Frankrike 1948, -50, -52, -53, 1954–55, -57
 • Sverige 1950, -65, -71
 • Spania 1960–62
 • Nederland 1970
 • regelmessige besøk i Frankrike og USA fra 1960-årene

Stillinger, medlemskap og verv

 • Privat tegneskole i Larvik og Stavern 1950–52
 • sekretær Larvik Kunstforening 1950–53
 • styremedlem Landslaget Aktuell Kunst i 1950-årene
 • foreleser Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA 1974–81
 • amanuensis skulpturavdelingen, Statens Kunstakademi, Oslo 1981–82
 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem Norsk Billedhuggerforening
 • Unge Kunstneres Samfunn
 • Landsforeningen Norske Malere

Priser, premier og utmerkelser

 • John Wanamaker Gold Medal for drawing 1927
 • 2. premie i konkurranse mellom Statens Håndverks- og Kunstindustriskole-elevene om utsmykking av Statens Håndverks- og Kunstindustriskole 1941
 • 1. premie i Unge Kunstneres Samfunn' konkurranse om utkast til Lope de Vegas Den nye verden 1955 sammen med Inger Sitter
 • premiert utsmykking av Stortingsbygningen 1959
 • 1. premie i konkurranse Bøler svømmehall, Oslo 1982 sammen med John Nordhuus

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Freske, Statens Håndverks- og Kunstindustriskole 1941
 • Romberggaten skole, Larvik 1955
 • Utvendige og innvendige dekorasjoner Regjeringsbygningen, Oslo (sandblåst betong 1956–71, delvis sammen med Pablo Picasso)
 • Vevet tekstil, Stortinget (1957)
 • Bakkehaugen kirke (1960, sammen med Kai Fjell)
 • Relieff i park, Hamburg (betong 1963)
 • Relieff, A/S Norcem, Oslo (1965)
 • Skulptur og relieff, Bredtvet senter for logopedi, Oslo (bl.a. betong og stål 1968–71)
 • Helårsfontene, Landbrukshøgskolen på Ås (stål 1971)
 • Kloden, helårsfontene, Moderna Museum (stål 1972, fjernet)
 • Helårsfontenen, Flaine, Haute-Savoie, Frankrike (stål 1975)
 • Anlegg av park med skulptur og fontene (1976 sammen med fl.)
 • Vevet tekstil, Statoils administrasjonsbygning, Stavanger (1977)
 • Prismefontene, Moss (akryl og pleksiglass 1980)
 • Helårsfontenen, Lake Placid, USA (stål 1980)
 • Broadway, veggdekorasjon DFDS cruiseskip Scandinavia (1982)
 • Helårsfontenen, Teknisk telehus, Kragerø (stål 1983)
 • Helårsfontenen, State University College, Buffalo, USA (stål 1983)
 • Dekorasjoner, Air France kontorer, Paris
 • Tre filmer for Norsk rikskringkasting Fjernsynet og Statens Filmsentral, bl.a. Et sted ved kysten
 • Sammen med Pablo Picasso: Alle i naturbetong. Arkitektenes hus, Barcelona (1960–62)
 • Kvinne med utstrakte armer, Kahnweilers eiendom Le Prieur, Saint-Hilaire, Frankrike (1962)
 • Baderen, Gould Center, Chicago (1962)
 • Douglas Coopers vegg, Chateau de Castille, Frankrike (1963)
 • Lycée sud, Marseille (1965)
 • Totempel, Kristinehamn (1965)
 • Frokost i det grønne, Moderna Museum, Stockholm (1967)
 • Kvinnehode, Halmstad (1971)
 • Baderen, Rolling Meadows, Chicago (1975)
 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Sonja Henies og Niels Onstads Stiftelser
 • Louisiana, Humlebæk
 • Moderna Museet, Stockholm
 • Värmlands Museet, Karlstad
 • Arkivmuseet, Lund
 • Göteborg Konstmuseum
 • Museum of Modern Art, New York
 • Riksgalleriet
 • Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Larvik, Borre, Sandefjord, Modum og Horten kunstforeninger

Illustrasjonsarbeider

 • Mappe med 12 silketrykk utg. Galleri Elementkunst, Oslo 1970
 • Mappe med 12 isfotografier, New York 1973

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1949-1952
 • Høstutstillingen, 1954-1955
 • Høstutstillingen, 1958-1961
 • Høstutstillingen, 1958
 • Høstutstillingen, 1960
 • Larvik Kunstforening, 1936
 • Unge Kunstneres Samfunn jubileumsutstilling, Kunstnernes Hus, Oslo, 1946
 • Mitt beste bilde, Larvik Kunstforening, 1949
 • Larvik Kunstforening, 1950
 • Trondheim kunstforening, begynnelsen av 1950-årene
 • Bergen kunstforening, begynnelsen av 1950-årene
 • Tegningen, Gall. KB, Oslo, 1956
 • Terningen, vår- og høstmønstringer, Gall. KB, Oslo, 1957
 • Terningen, Bergens Kunstforening, 1957
 • Form- farve-linje, Oslo Kunstforening, 1957
 • Terningen, vårmønstring, Gall. KB, Oslo, 1958
 • Nordisk abstrakt kunst, Kunstnernes Hus, Oslo, 1958
 • Terningen, høstmønstring, Permanenten, Kunstnernes Hus, Oslo, 1959
 • Malerier som tilhører Riksgalleriet, vandreutstilling, 1959-1960
 • Norsk utstilling, Gall. KB, Oslo, 1961
 • Fra J. C. Dahl til i dag, Oslo Kunstforening, 1961
 • Kunst i privat eie, Larvik Kunstforening, 1964
 • Kunst i betong, Kunstnernes Hus, Oslo, 1965
 • Generasjonsutstilling, Gall. F 15, Moss, 1969
 • Norsk samtidskunst, Skien Kunstforening, 1971
 • Norsk maleri og grafikk, Gall. F 15, Moss, 1972
 • S. W. Hayter og hans norske elever, Kunstnernes Hus, Oslo, 1979
 • Larvik Kunstforening, 1980
 • Artes Galleri, Olso, 1980
 • Jubileumsutstill., Kunstnernes Hus, Oslo, 1980
 • Plast i kunst, Kunstnernes Hus, Oslo, 1981
 • Plast i kunst, Sandefjord Kunstforening, 1981
 • New York 1947
 • Unge norske kunstnere, vandreutstilling Göteborg Konsthall, 1950-1951
 • Unge norske kunstnere, og Konstmuseum, Stockholm bl.a., 1950-1951
 • Norsk nutidskonst, Liljevalchs Konsthall, Stockholm, 1951
 • Artistes étrangers en France, Paris, 1955
 • Norsk kunst, "Fabrikken", Värmlands Museum Karlstad, 1957
 • Verdensutstillingen i Brussel, 1958
 • Norsk nutidskonst, Riksgalleriet vandreutstilling Sverige, 1958
 • Nordisk utstilling, Gal. Raymond Creuze, Paris, 1958
 • Unga norrmän, Göteborg og Lunds konsthaller, 1959
 • Internationale Gartenbauausstellung, Hamburg, 1963
 • Le mur vivant, Grand Palais, Paris, 1963
 • Konst i betong, Moderna Museum, Stockholm, 1964
 • Dette betyr noe i Norge, vandreutstilling Sverige, 1970
 • 36 norske kunstnere, Århus, 1971
 • Internationales Plastik-Symposion, Lindau, 1977
 • Dokumenta, Kassel, 1978
 • Contemporary Norwegian Landscape Paintings, WAKO Hall, Tokyo, 1983

Separatutstillinger

 • Larvik Kunstforening, 1940
 • Sandefjord Kunstforening, 1950
 • Larvik Kunstforening, 1959
 • Institute of Contemporary Arts, London, 1961
 • New Techniques and Photographs by Carl Nesjar, Picasso and Concrete, Institute of Contemporary Arts, London, 1967
 • Gall. Jeanne Bucher, Paris 1960-årene
 • Mappe med 12 silketrykk, Gall. Elementkunst, 1970
 • Mikrolandskap, Sonja Henies og Niels Onstads Stiftelser, Oslo, 1970
 • Hagahuset, Göteborg, 1972
 • Kunstsalongen Samlaren, Stockholm, 1972
 • Oslo Kunstforening, 1973
 • Mud and Ice Photos, Hayden Galleri, MIT, 1974
 • Liljevalchs Konsthall, Stockholm, 1976
 • Bergman Galleri, 1976
 • Earth, Snow, Ice, Fountains, Gould Center, Rolling Meadows, Illinois, 1976
 • Gall. Pan, Bærum, 1979-1981
 • Tema kystbilde, Gall. Pan, Bærum, 1980
 • Gall. Daguerre, Oslo, 1983
 • Gall. Nordstrand, Oslo, 1983

Eget forfatterskap

 • Nesjar, Carl, M. S. Allwood, K. K. Mogensen, I. W. Allwood, The Norwegian-American and Nordisk Tidende. A content analysis, Mullsjö Sverige, 1950, Sammen med, Institutet för samhällsforskning
 • Med Sørensen og Stenstadvold på riktig klode, Dagbladet, 16.03.1957
 • Møte med Bazaine, Kunst og Kultur, 1957, s. 125–30
 • La photographie: moyen d'expression, Aujourd'hui, Paris, 05.1957, nr. 12
 • Dagbladet, 05.12.1958
 • Fotografi som uttrykksmiddel, Kamera, Oslo, 1958, nr. 4, s. 127–35 (ill.)
 • Jeg er ikke herre over resultatet, Dagbladet, 10.02.1959
 • Det evige forår, Byggekunst, 1961, nr. 7
 • Betongfrisene i Barcelona. Et samarbeide med Pablo Picasso, Byggekunst, 1962, s. 225–32 (ill.)
 • Letter from the airport, Living Arts, London, 1963, Vol. 1, s. 53–63
 • New Techniques and Photographs by Carl Nesjar - Picasso and Concrete, Institute of Contemporary Arts, London, 1967, (ill.), Kommentar ved Carl Nesjar i katalog:
 • Museer, kunst, mennesker, Kunst for mennesket eller museet, Oslo, 1969
 • Vann - is - lys, Paletten, Göteborg, 1971, nr. 2, s. 10–12 (ill.)
 • Mud and ice photos, 1974, katalog Massachusetts Institute of Technology
 • A Fountain for all Seasons, You are here. Boston Celebrations. Environmental Art, Center for Advanced Visual Studies, MIT, 1976, (ill.)
 • Museer, kunst, mennesker, Billedkunstneren, Oslo, 1979, nr. 4, s. 16–17
 • Uten fleip, Billedkunstneren, Oslo, 1980, nr. 11, s. 7–8 (ill.)
 • artikler i Plast i kunst, Oslo, 01.1981-01.02.1981, katalog Kunstnernes Hus
 • Regjeringsbygningen og naturbetongen, 50-årene. Et gjennombrudd, 1982, s. 32–39 (ill.), katalog Sonja Henies og Niels Onstads Stiftelser

Litteratur

 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1956, s. 189, 195 (ill.)
 • Kunsten idag, 1958, hefte 46 s. 36–49 (ill.)
 • Kunsten idag, 1959, hefte 48 s. 36
 • Bonytt, 1959, s. 48, 50–51 (ill.)
 • Liisberg, O., i A5 meningsblad for unge arkitekter, Oslo, 1959, særnr. (ill.)
 • Byggekunst, 1959, nr. 1 s. 23–28 (ill.)
 • Schulerud, M., Norsk kunstnerliv, Oslo, 1960, s. 395
 • Johannesen O. Rønning, For den bildende kunst. Bergens Kunstforening ved 125-års-jubileet 1963, Bergen, 1963, s. 90
 • Dorival, B. (Red.), Peintres contemporains, Paris, 1964
 • Askeland, J., Freskoepoken, Oslo, 1965, s. 221, 244
 • Anker, P., Kunst i betong, Oslo, 1965, s. 19–39 (ill.), katalog Kunstnernes Hus
 • Whitford, F., Picasso sculptures in Stockholm, Studio, London, 1966
 • F 15 Kontakt, Moss, 11.1968-01.12.1968, s. 17 (ill.), 20
 • New York Magazine, 1968, vol.1
 • Aschehougs konversasjonsleksikon, 1971, bd. 14, s. 225
 • Paletten, Göteborg, 1971, nr. 2 s. 24–29 (ill.)
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 230
 • Kunst og Kultur, 1971, s. 67
 • Kunst og Kultur, 1973, s. 143
 • Kunst og Kultur, 1974, s. 56
 • Kunst og Kultur, 1981, s. 109
 • Phaidon Dictionary of Twentieth Century Art, London, 1973, s. 274
 • Sydhoff, B., Vår egen tid, Bildkonsten i Norgen, Stockholm, 1973, bd. 5, s. 137, 283–84 (ill.)
 • Anker, P., i Kunsten idag, 1973, hefte 105/106 s. 85
 • F 15 Kontakt, Moss, 1975, nr. 10 s. 21
 • Bénézit, E., Dictionnaire critique et documentaire des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs et Graveures, Paris, 1976, bd. 7, s. 687
 • You are here. Boston Celebrations. Environmental Art, Boston, 1976, bd. 2, s. 65–70 (ill.), katalog MIT Center for Advanced Visual Studies
 • Østby, L., Norges kunsthistorie, Oslo, 1977, s. 252
 • Hellandsjø, K., Jacob Weidemann og det abstrakte maleris gjennombrudd i Norge 1945–1965, Oslo, 1978, register s. 203
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1980, bd. 8, s. 534
 • Krohn Holm, J. W., Larvik Kunstforening 100 år. 1880–1980, Larvik, 1980
 • Gjessing, S. (Red.), Kunstnernes Hus 1930–1980, Oslo, 1980, s. 96, 100, 178
 • Rubin, W., Pablo Picasso. A retrospective, Boston, 1980, s. 418–19
 • Farmand, Oslo, 1980, nr. 46
 • Osborne, H., The Oxford Companion to Twentieth Century Art, New York, 1981, s. 404
 • Askeland, J., Norsk malerkunst. Hovedlinjer gjennom 200 år, Oslo, 1981, s. 297
 • Hellandsjø, K. (Red.), 50-årene - et gjennombrudd, 1982, (ill.), katalog Sonja Henies og Niels Onstads Stiftelser
 • Billedkunstneren, 1982, nr. 11 s. 16–17 (ill.)
 • Fairweather, S., Picasso's Concrete Sculptures, New York, 1982, (ill.)
 • Fotoforum, Oslo, 1982, nr. 1
 • Norges kunsthistorie, Oslo, 1983, bd. 7, s. 137–38, 168, 334
 • Larvik Morgenavis, 20.12.1948
 • Østlandsposten, 29.09.1950
 • Larvik Morgenavis, 02.10.1950
 • Aftenposten, 08.10.1955
 • Dagbladet, 10.12.1956
 • Stenstadvold, H., i Verdens Gang, 07.11.1957
 • Dagbladet, 10.12.1957
 • Parmann, ø., i Morgenbladet, 12.11.1957
 • Arbeiderbladet, 15.11.1957
 • Aftenposten, 09.05.1958
 • Holwech, O. M., i Dagbladet, 12.02.1959
 • Det Gamle Aker Budstikke, 05.02.1960
 • Aftenposten, 02.02.1961
 • Morgenbladet, 04.08.1961
 • Dagbladet, 30.04.1962
 • , Malmanger, M., i Dagbladet, 02.02.1965
 • Aftenposten, 18.05.1965
 • Morgenbladet, 17.11.1967
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 04.06.1970
 • Aftenposten, 21.08.1971
 • Aftenposten, 03.03.1972
 • Aftenposten, 21.08.1972
 • Dagens Nyheter, Stockholm, 05.02.1973
 • International Herald Tribune, Paris, 13.03.1975
 • Nordisk Tidende, New York, 16.08.1979
 • Egeland, E., i Aftenposten, 05.07.1980
 • Østlandsposten, 25.10.1980
 • Helbak, J., i Asker og Bærums Budstikke, 06.11.1980
 • Verdens Gang, 08.11.1980
 • Dybing, S., i Asker og Bærums Budstikke, 17.11.1980
 • Verdens Gang, 27.01.1981
 • Egeland, E., i Aftenposten, 09.02.1981
 • Flor, H., i Dagbladet, 13.02.1981
 • Sandefjords Blad, 25.04.1981
 • Østlandsposten, 04.05.1981
 • Aftenposten, 14.04.1982
 • Verdens Gang, 22.06.1982
 • Aftenposten, 23.06.1982
 • Tønsbergs Blad, 16.10.1982
 • Vestfold Arbeiderblad, 27.10.1982
 • Tønsbergs Blad, 29.10.1982
 • Meyer, R., i Aftenposten, 05.12.1983

Arkivalia

 • Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv

Faktaboks

Carl Nesjar