Faktaboks

Bodil Angell
Født
26. november 1886, Kristiania
Død
10. mai 1976, Oslo

A. malte landskaper med motiver fra Mjøstraktene, Sikkilsdalen og fra strøket rundt Oslofjorden. Hun deltok på Høstutst., siste gang 1946 med Gamle askestammer og Fra havbrynet. Hun utførte også en del portretter, bl.a. det levende og karakterfulle portrettet av overlege Kr. F. Andvord 1931 (Det Medicinske Selskab). I sitt testamente overlater hun en kulturinstitusjon en gave som bl.a. omfatter de to søstre A.s arbeider, og gir anvisninger for hvordan gaven bør oppbevares. Det blir også stilt midler til rådighet for dette formål.

Familierelasjoner

Datter av

 • Mimi Bugge-Hanssen (1859 - 1935)
 • Christian Angell, grosserer (1853 - 1927)

Utdannelse

 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo (før 1911: Den kgl. Tegneskole)
 • elev av A.C. Svarstad, Søren Onsager, Eilif Peterssen og Gerhard Munthe
 • studerte i Paris under Othon Friesz 1920–21

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Frankrike (Paris, Bretagne, Normandie) 1920-21
 • Italia (Roma, Firenze, Napoli, Pompei) 1927–28

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem Unge Kunstneres Samfunn

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutst., 1924-1927
 • Høstutst., 1929
 • Høstutst., 1930
 • Høstutst., 1932
 • Høstutst., 1940
 • Høstutst., 1946
 • De unges utst.
 • Unge Kunstneres Samfunn Vårutst., Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1922
 • Norwegian Art, London, 1928
 • Landsutst., Trondheim, 1930
 • Bildende kunstnerinners utst., Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1932
 • Norsk utst., Riga, 1934
 • Oslo Kunstforening

Separatutstillinger

 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1933

Litteratur

 • K. og K., 1934, s. 58
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1944, s. 4 (ill.)
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1956, s. 16 (ill. nr. 16)
 • Norske portretter. Videnskapsmenn, Oslo, 1965, register (ill.)
 • Aftenposten, 28.11.1966
 • Museumsnytt, Oslo, 1977, nr. 3