A. malte landskaper med motiver fra Mjøstraktene, Sikkilsdalen og fra strøket rundt Oslofjorden. Hun deltok på Høstutst., siste gang 1946 med Gamle askestammer og Fra havbrynet. Hun utførte også en del portretter, bl.a. det levende og karakterfulle portrettet av overlege Kr. F. Andvord 1931 (Det Medicinske Selskab). I sitt testamente overlater hun en kulturinstitusjon en gave som bl.a. omfatter de to søstre A.s arbeider, og gir anvisninger for hvordan gaven bør oppbevares. Det blir også stilt midler til rådighet for dette formål.