Faktaboks

Magnhild Haavardsholm
Hoversholm, Magnhild Karoline (før 1895); Haavardsholm, Magnhild Karoline
Født
28. juni 1880, Eid i Romsdal
Død
24. mai 1964, Oslo

H. var egentlig utdannet som lærerinne og arbeidet ved Kristiania Folkeskole fra 1904 til 1920. Deretter viet hun seg helt til malerkunsten. Ved siden av sitt virke i skolen tok hun i perioder undervisning i maling. Av hennes tidlige lærere var det særlig Henrik Sørensen og Harriet Backer som fikk betydning for henne. Under sitt opphold i Paris i 1909 malte hun hos Matisse, som ikke ser ut til å ha påvirket henne. Hun mottok på denne tid sterke inntrykk av fransk samtidskunst og var i tillegg opptatt av van Gogh, Gauguin og Cézanne. Van Goghs innflytelse kan man tydelig spore i Kålaker som vakte oppsikt da det ble stilt ut på Høstutstillingen i 1911. Hun stod da fram som et uomtvistelig talent med et friskt og fast grep på oppgaven. Senere kom hun imidlertid ikke helt til å innfri disse rike løfter. Under oppholdet i Paris i 1913 ble hun noe påvirket av kubismen, samtidig som hun ble opptatt av asiatisk kunst. Fra 1914 begynte den dekorative kunst å få stadig mer betydning for henne. I tillegg til å ta privat undervisning hos Wold-Torne, fikk hun ham også som lærer i ornamentikk ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole. Han skulle bli den kunstner som utvilsomt har hatt størst innflytelse på henne. I 1919 var hun tilbake i Paris hvor hun med iver kopierte de italienske renessansekunstnere, og i 1921 ble hun elev av André Lhote. Noen innflytelse fra ham kan imidlertid neppe spores. Fra denne tid er hennes interesse delt mellom staffelimaleri og dekorative arbeider.

H.s kunst ble tidlig rotfestet i en naturalisme hun aldri sviktet. Den er sprunget ut av en lyrisk naturfølelse som stillfarende og upretensiøst uttrykker en kjærlighet til alt som vokser og gror. Hennes arbeider har en fast og sikker oppbygning. De tidlige bildene er gjerne mørke og mollstemte, ofte preget av jordfarger. H. spilte også på hele det rike register av grønntoner, stilte dem opp mot hverandre eller mot en kontrast som rødt eller jordbrunt. Hun malte landskaper fra hjemlige trakter med trær, fjellknauser og bølgende bakker. Hennes hovedmotiver for øvrig er blomster og portretter, ofte av barn og unge. I portrettene viser hun en fin innlevelse i modellens karakter. Et godt eksempel på dette er det uttrykksfulle portrettet av Sigurd Christiansen (1921). Etter hvert gikk H. over til en lysere og dusere palett. Det grønne ble ofte dempet med hvitt. Samtidig ble det noe mer varsomt og flytende i uttrykket, og noe av den opprinnelige friskheten gikk dermed tapt.

Fra begynnelsen av 1920-årene utgav H. flere barnebøker, og i tillegg illustrerte hun lærebøker. I de tidlige barnebøkene merkes kunstnerens ornamentale oppfatning som ofte får et folkloristisk preg. Illustrasjonene blir lett noe tørre, men i de to første bøkene, hvor hun virkelig slo seg løs, oppnådde hun et kunstnerisk uttrykk med sterk appell til barns medopplevelsesevne.

Fra slutten av 1920-årene arbeidet H. i en lengre periode med glassmalerier. Disse er sikkert og dyktig utført i et tradisjonelt formspråk og tydelig preget av Wold-Tornes ånd.

Familierelasjoner

Datter av

 • Ole Johan Hoversholm, skoleinspektør
 • Jensine Josefa Johnsen

Utdannelse

 • Den kgl. Tegneskole 1897–98
 • Examen philosophicum 1899
 • Lærerseminar 1900
 • Statens Kunstakademi, Kristiania 1910
 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo 1914–1918
 • lærte treskjæring hos Valentin Kielland 1902
 • elev av Harald Brun 1904
 • Henrik Sørensen, i flere perioder fra 1905
 • Harriet Backer, etter 1907
 • Matisse, 1909
 • Oluf Wold-Torne, etter 1910
 • André Lhote, Paris 1921

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • H.M. Kongens oppmuntringspris for unge malere, før 1913
 • Hielmstierne-Rosencrones legat 1916, 1917
 • Benneches legat 1917
 • Schäffers legat 1918, 1919
 • Houens fond for artistiske dekorationsmalere 1922
 • Studiereiser til Dresden 1907
 • Paris 1909, -13, 1919-21, 1950 (da også Chartres og Menton)
 • Sverige og Danmark 1919
 • Italia 1921
 • København 1925
 • Stockholm ca. 1930

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem Unge Kunstneres Samfunn og Bildende Kunstnerinners Forbund
 • Jurymedlem Bildende Kunstnerinners utst., Blomqvists Kunsthandel, Oslo 1932

Priser, premier og utmerkelser

 • Bildende Kunstnerinners Forbunds ærespris, 1949, for glassmaleriene til Svelvik kirke

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Indtoget i Jerusalem, Lillesund skole, Haugesund (akvarell, utkast til billedvev, 1918)
 • Lndtoget i Jerusalem, Ullevål sykehus, Oslo (tempera, utkast til fresco-maleri, 1919)
 • Bergen Billedgalleri
 • Lillehammer Bys malerisamling
 • Kultur og Minne, Sarpsborg

Illustrasjonsarbeider

 • O.J. Hoversholm og G.E. Mæhlum: Regnebok, hefte 1-7, Oslo 1925-29
 • E. Kofstad (red.): Pass på helsen. Rettledning om helsen for piker og gutter, utg. av Norges Røde Kors, Oslo 1932

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1912
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1918
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1926
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1930
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1956
 • Drammens Kunstforening, 1916
 • Drammens Kunstforening, 1956
 • Bergens Kunstforening, 1919
 • Bergens Kunstforening, 1923
 • Bergens Kunstforening, 1956
 • Stavanger Kunstforening, 1919
 • Stavanger Kunstforening, 1923
 • Haugesund Kunstforening, 1919
 • Stavanger Kunstforening, 1957
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1935
 • Tønsberg Kunstforening, 1956
 • Larvik Kunstforening, 1956
 • Arendal Kunstforening, 1956

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, Oslo, 1909-1912
 • Høstutstillingen, Oslo, 1914-1916
 • Høstutstillingen, Oslo, 1923-1933
 • Høstutstillingen, Oslo, 1935
 • Høstutstillingen, Oslo, 1940
 • Høstutstillingen, Oslo, 1961
 • De unges utst., Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1907
 • Norwegische Künstler, Hagenbund, Wien, 1912
 • Brightonutst., 1913
 • Kvinnelige malere, Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1914
 • Panama-Pacific Exhibition, Panama, 1915
 • San Francisco-utst., 1915
 • Den norske utst., Göteborg, 1915
 • Oluf Wold-Tornes elever, Kunstnerforbundet Oslo, 1917
 • Bokutst., Leipzig, 1927
 • Exhibition of Norwegian Art, The Royal Society of British Artists' Galleries, London, 1928
 • Landsutst., Trondheim, 1930
 • Bildende kunstnerinners utst., Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1932
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1934
 • Oslos Kunsthandel, Oslo, 1934
 • Trondheim Kunstforening, 1934
 • Norske malerinners utst., London, 1935
 • Norske malerinners utst., Kunstnerforbundet, Oslo, 1935
 • Unge Kunstneres Samfunn utst., Kunstnernes Hus, Oslo, 1935
 • International Women Painters, New York, 1939
 • Nasjonalgalleriets retrospektive utstilling over norsk kunst, 1940
 • Portrett-utst., Kunstnernes Hus, Oslo, 1940
 • Den Officielle Norske Udst., København, 1947
 • Nordiska konstnärinnor, Stockholm, 1948
 • Jubileumsutst., Kunstnerforbundet, Oslo, 1951

Eget forfatterskap

 • Hvad lille Arne drømte, (Kristiania, 1921, Med egne ill.
 • Pers forunderlige reise, (Kristiania, 1922
 • Koht, Karen Grude, Haavardsholm (Før 1895 Hoversholm), Magnhild Karoline, Regler og rim for barn, (Kristiania, 1923, sammen med
 • Pønte i Egypt, Oslo, 1950

Litteratur

 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 03.10.1911
 • Aftenposten, 04.12.1912
 • Bang, C., i Morgenbladet, 13.12.1912
 • Verdens Gang, 19.05.1914
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 13.06.1914
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 16.10.1914
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 08.06.1915
 • Schnitler, C. W., i Aftenposten, 14.10.1915
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 14.10.1915
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 06.11.1915
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 22.05.1917
 • Norske Intelligenssedler, 11.06.1917
 • Schnitler, C. W., i Aftenposten, 24.06.1917
 • Tidens Tegn, 27.06.1917, (ill.)
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 15.10.1917
 • Haug, K., i Aftenposten, 18.10.1917
 • Onsager, S., i Tidens Tegn, 27.10.1917
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 08.12.1917
 • Aftenposten, 17.11.1918, (ill.)
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 21.11.1918
 • Øverland, A., i Verdens Gang, 01.12.1918, (ill.)
 • Norske malere, (Kristiania, 1912, s. 20 (ill.), utg. av Kunstnerforbundet, Oslo
 • Thieme Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler-B., Leipzig, 1922, bd. 15, s. 394
 • Studentene fra 1898, (Kristiania, 1923, s. 118-119 (ill.)
 • Aftenposten, 16.02.1926, (ill.)
 • Morgenposten, 16.02.1926, (ill.)
 • Morgenbladet, 18.02.1926
 • Landgaard, J. H., i Tidens Tegn, 26.02.1926
 • Urd, Oslo, 1931, s. 4-5 (ill.)
 • Hoversholm, O. J., Slekt og erindringer, Oslo, 1934, s. 39
 • Bugge, A., i Ord och Bild, Stockholm, 1934, s. 540
 • Aftenposten, 05.01.1938, (ill.)
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1944, s. 77 (ill.)
 • Eier, S. L., Svelviks historie, Oslo, 1945, s. 424
 • Flønes, O., Grimelund, J. J., Trondhjems Kunstforening 1845–1945, Trondheim, 1945, s. 214
 • Aftenposten, 14.02.1946, (ill:)
 • Studentene fra 1898, Oslo, 1948, s. 79-80
 • Aftenposten, 30.01.1950, (ill.)
 • Hagemann, S., i Dagbladet, 22.01.1950
 • Aftenposten, 10.01.1951, (ill.)
 • Verdens Gang, 10.01.1951, (ill.)
 • Johnsen, B. Moss, i Morgenposten, 20.01.1951
 • Sundseth, A. B., Melhus, A. C., Norsk illustrasjonskunst 1850-1950, Oslo, 1952, s. 77
 • Haugesunds Dagbladet, 02.08.1952, (ill.)
 • Revold, R., Norges billedkunst i det 19. og 20. århundre, Oslo, 1953, bd. 2, s. 76
 • Vollmer, H., Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler des XX Jahrhunderts, Leipzig, 1955, bd. 2, s. 346
 • Stenstadvold, H., i Aftenposten, 28.06.1955
 • Dagbladet, 28.06.1955, (ill.)
 • Norske portretter. Forfattere, Oslo, 1956, register (ill.)
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1956, s. 108, 114 (ill.)
 • Dagbladet, 27.01.1956, (ill.)
 • Aftenposten, 28.01.1956, (ill.)
 • Arbeiderbladet, 28.01.1956, (ill.)
 • Morgenposten, 28.01.1956, (ill.)
 • Johnsen, B. Moss, i Morgenposten, 31.01.1956
 • Mæhle, O., i Dagbladet, 01.02.1956
 • Aas, A. J., i Aftenposten, 02.02.1956
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 02.02.1956
 • Moen, A., i Arbeiderbladet, 07.02.1956
 • Parmann, ø., i Morgenbladet, 08.02.1956
 • Fremtiden, 11.02.1956, (ill.)
 • Lund, E., i Fremtiden, 21.02.1956
 • Alsvik, H., i Drammens Tidende, 22.02.1956
 • Paulsen, C. E., i Tønsbergs Blad, 12.03.1956, (ill.)
 • Larvik Morgenavis, 06.04.1956, (ill.)
 • Vestlandske Tidende, 08.05.1956, (ill.)
 • Bergens Arbeiderblad, 11.10.1956, (ill.)
 • Dagen, 11.10.1956, (ill.)
 • Simonnæs, O., i Bergens Arbeiderblad, 13.10.1956
 • Jørgensen, R., i Bergens Tidende, 16.10.1956, (ill.)
 • Breivik, T., i Morgenavisen, 18.10.1956
 • Kielland, E. Christie, Harriet Backer, Oslo, 1958, s. 210, 214
 • Eier, E. M., i Svelvik kirke 1859–1959, Svelvik, 1959, s. 16-17 (ill.)
 • Johannesen, O. Rønning, For den bildende kunst, Bergens Kunstforening ved 125-års-jubileet 1963, Bergen, 1963, register
 • Katalog Bergen Billedgalleri, Bergen, 1963, s. 109
 • Aftenp., 26.05.1964, (ill.)
 • Dagbladet, 27.05.1964
 • Morgenbladet, 28.05.1964
 • Alsvik, H., Drammens Kunstforening 1867–1967, Drammen, 1967, register
 • Dahle, I., Bragernes kirke 1871–1971, Drammen, 1971, s. 32
 • Kunst og Kultur, register 1910–67, Oslo, 1971, s. 210
 • Alsvik, H., i O. Thorson: Drammen. En norsk østlandsbys utviklingshistorie, Drammen, 1972, bd. 3, s. 840
 • Bénézit, Dictionnaire critique et documentaire des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs et Graveures, Paris, 1976, bd. 5, s. 338
 • Møre og Romsdal, Bygd og by i Norge, Oslo, 1977, s. 342
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1979, bd. 6, s. 158
 • Thorud, S., En norsk malerinne i Paris, Kunst og Kultur, 1972, s. 33-44
 • Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv