N. var assistent hos arkitektene Gunnar Bjerke og Ernst Motzfeldt i Oslo 1927–28, hos arkitekt Eyvind Moestue 1927–28 og hos arkitektene Andreas H. Bjercke og Georg Eliassen samme sted 1928–30. Han drev eget arkitektkontor i Oslo 1930–52 og etter 1961, bortsett fra periodene 1940–43 i Bodø og 1943–47 i Oslo som begge var i kompaniskap med arkitekt Torstein Schyberg. Fra 1953 var han disponent i forlaget Aschehoug &Co, økonomidirektør samme sted 1955-61. N. har gjort en stor innsats innen arkitektorganisasjonene.