Fra før 1741 var O. husmann på Kramperudstuen. Som ung hadde han vært med å tømre opp den nye korskirken i øyer, den første i sitt slag i Gudbrandsdalen. O. var også snekker og treskjærer, men bare tre kirkeinteriører med altertavle, prekestol og korskille er tillagt ham. Hans altertavler i øyer (1724) og Tretten (1751) kirker, som for øvrig er ganske like, er enkle både i oppbygning og utskjæring. Prekestolen i Tretten kirke har stor likhet med Lars Borgs stol fra 1703 i Sør-Fron kirke, men O.s skurd er flatere. Prekestolen i Øyer (1730-årene) er et mer selvstendig arbeid. O. var den første gudbrandsdøl som skar i den nye akantusstilen.