Faktaboks

Bjørn Bjørnsen Olstad
Født
1705, Øyer
Død
1763, (d. 1764?)

Fra før 1741 var O. husmann på Kramperudstuen. Som ung hadde han vært med å tømre opp den nye korskirken i øyer, den første i sitt slag i Gudbrandsdalen. O. var også snekker og treskjærer, men bare tre kirkeinteriører med altertavle, prekestol og korskille er tillagt ham. Hans altertavler i øyer (1724) og Tretten (1751) kirker, som for øvrig er ganske like, er enkle både i oppbygning og utskjæring. Prekestolen i Tretten kirke har stor likhet med Lars Borgs stol fra 1703 i Sør-Fron kirke, men O.s skurd er flatere. Prekestolen i Øyer (1730-årene) er et mer selvstendig arbeid. O. var den første gudbrandsdøl som skar i den nye akantusstilen.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Bjørn Bjørnsen Olstad (f. 1666)
 • Marie Eivindsdatter

Utdannelse

 • Muligens i lære hos Lars Pinnerud

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Altertavle, prekestol og korskille Øyer kirke (1730-årene)
 • Prekestol, korskille og forandringer på altertavle fra 1695 Lillehammer kirke (1732)
 • Prekestol og altertavle Tretten kirke (1751)
 • De Sandvigske Samlinger, Lillehammer

Litteratur

 • Norsk Folkemuseum billedhefte, 1910
 • Ile, T., i Gudbrandsdølen, 06.06.1925
 • Hauglid, R., Akantus, Oslo, 1950, bd. 2, s. 240–46, 250–53, 256, 352 (ill.)
 • Ile, T., Bygdebok for øyer, Oslo, 1968, bd. 3, s. 32, 82–93 (ill.)