tømmermann og bilthugger

Bjørn Bjørnsen Olstad

Faktaboks

Bjørn Bjørnsen Olstad
Født
1705, Øyer
Død
1763, (d. 1764?)

Artikkelstart

Fra før 1741 var O. husmann på Kramperudstuen. Som ung hadde han vært med å tømre opp den nye korskirken i øyer, den første i sitt slag i Gudbrandsdalen. O. var også snekker og treskjærer, men bare tre kirkeinteriører med altertavle, prekestol og korskille er tillagt ham. Hans altertavler i øyer (1724) og Tretten (1751) kirker, som for øvrig er ganske like, er enkle både i oppbygning og utskjæring. Prekestolen i Tretten kirke har stor likhet med Lars Borgs stol fra 1703 i Sør-Fron kirke, men O.s skurd er flatere. Prekestolen i Øyer (1730-årene) er et mer selvstendig arbeid. O. var den første gudbrandsdøl som skar i den nye akantusstilen.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Bjørn Bjørnsen Olstad (f. 1666)
 • Marie Eivindsdatter

Utdannelse

 • Muligens i lære hos Lars Pinnerud

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Altertavle, prekestol og korskille Øyer kirke (1730-årene)
 • Prekestol, korskille og forandringer på altertavle fra 1695 Lillehammer kirke (1732)
 • Prekestol og altertavle Tretten kirke (1751)
 • De Sandvigske Samlinger, Lillehammer

Litteratur

 • Norsk Folkemuseum billedhefte, 1910
 • Ile, T., i Gudbrandsdølen, 06.06.1925
 • Hauglid, R., Akantus, Oslo, 1950, bd. 2, s. 240–46, 250–53, 256, 352 (ill.)
 • Ile, T., Bygdebok for øyer, Oslo, 1968, bd. 3, s. 32, 82–93 (ill.)