Faktaboks

Morten Anker Bachke
Bachke, Frits Morten Anker
Født
12. mai 1885, gården Ringe i Strinda
Død
28. januar 1941

B. arbeidet som assistent hos ark. Lars Solberg i Trondheim fra 1909; egen praksis samme sted 1910–16 og 1917- 21; byarkitekt i Molde 1916–17 i anledning reguleringen etter bybrannen; fungerte ca. 1918–19 som prof. i Bygningskunst I ved Norges Tekniske Høyskole; innstilt til prof. i Bygningskunst II 1919, men tiltrådte ikke pga. sykdom; av samme grunn opphørte hans arkitektvirksomhet i 1921. B.s arbeider har et for tiden forholdsvis enkelt og strengt formspråk. Hans første arbeider var påvirket av samtidig dansk, historistisk arkitektur, men han tok snart opp mer tradisjonelle norske former, særlig fra eldre trøndersk bebyggelse. Han forsøkte således å gi det store bygningskompleks Bøndenes Hus en form "mest mulig i samklang med Trondhjems eldre arkitektur". Hans hovedverk Palmehaven, jobbetidens festrom i Trondheim, hvor han gjorde forsøk med upusset hugget betong, har en meget behersket bruk av detaljer. Rommets festivitas er først og fremst oppnådd ved den store plass selve vinterhagen med overlys er gitt.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Anton Sophus Bachke, bergmester
 • Barbara Anette Karen Anker

Gift med

 • 1919 med Liv Høye Vik
 • Nanna Løken

Utdannelse

 • Examen artium Bodø 1903
 • eksamen Trondheim tekniske læreanstalt 1906
 • København 1906–09, først en kortere tid i murerlære
 • deretter elev ved kunstak. samme sted
 • samtidig med arbeid som assistent hos arkitektene Martin Borch og prof. Heinrich Wenck

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Studiereise til Nord- og Mellom-Italia 1908

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem av Norske Arkitekters Landsforbund
 • Medlem av redaksjonskomiteen for Byggekunst 1920–21

Priser, premier og utmerkelser

 • Foreningen Det gamle og nye Trondhjems pris for god bebyggelse (Grand Hotell)

Utførte arbeider

 • Leiegård, Museumspl. 1–3, Trondheim 1910
 • Direktørbolig, hotell, arbeiderboliger og byanlegget Bjørnli for Orkla Gruber/Løkken Verk f.o.m. 1915
 • Mindre boliger m.m. for Bangdalsbruket i Namdalen, og for Glomfjord smelteverk
 • Grand Hotell, senere Trøndelag Misjonshotell, hjørnet Kongensgt./Prinsensgt. i Trondheim (ferdig 1918)
 • Palmehaven og andre innredningsarbeider i Britannia Hotel, Trondheim (1917–18)
 • Prosjekt for Bøndenes Hus, Prinsensgt. 28, Trondheim (1920–21, ikke utført av økonomiske grunner)

Litteratur

 • Norsk Biografisk Leksikon
 • Teknisk Ukeblad, 1920, s. 248
 • Kunst og Kultur, 1923, s. 262
 • Studentene fra 1903, Oslo, 1928, s. 16
 • Hvem er Hvem?, Oslo, 1930
 • Pedersen, S., Adresseavisen, 03.02.1941
 • Pedersen, I., Smaksskiftninger i trøndersk arkitektur 1780–1910, Trondheim, 1956, s. 36
 • Byggekunst, 1919-1920, s. 16–19 (ill.)
 • Byggekunst, 1920-1921, s. 180–82 (ill.)
 • Byggekunst, 1952, s. 223 (ill.)

Arkivalia

 • Bachke, Morten Anker, Selvbiografi, Antikvarisk arkiv, Riksantikvaren, 1920