Liv og virksomhet

M. ble sendt til København ca. 1814 med understøttelse av Jacob Aall. Han arbeidet som portrettmaler i København i 1820-årene og har bl.a. malt Kong Frederik 6. med gemalinne, Christian 8. som prins (Dansk teatermuseum København) og statsminister Møsting. M. arbeidet i olje og pastell. Fra 1832 var han bosatt i Odense og virket som en høyt respektert tegnelærer. M. hadde naturvitenskapelige interesser og foreleste i fysikk og kjemi.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Isabella Nielsdatter Grøn
 • Halvor Moe, sølvverksleverandør, kjøpmann

Gift med

 • 1821-1857 med Sofie von Coch (f. 1789)

Utdannelse

Kunstakademiet i København under Christian August Lorentzen ca. 1814–20.

Stipender, reiser og utenlandsopphold

Bosatt i Danmark fra 1814, dansk statsborger 1852.

Stillinger, medlemskap og verv

Opprettet egen tegneskole for håndverkere i Odense 1832; tegnelærer ved Odense katedralskole 1839–52.

Priser, premier og utmerkelser

Den lille sølvmedalje, kunstakademiet, København 1820; Dannebrogsmennenes hederstegn 1852.

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Teatermuseum, København (1 portrett)
 • Det Kgl. Theater, København (1 portrett)
 • Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg (1 portrett)

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Charlottenborgutstillingen, 1819
 • Charlottenborgutstillingen, 1920
 • Charlottenborgutstillingen, 1921
 • Charlottenborgutstillingen, 1823-1825
 • Charlottenborgutstillingen, 1928

Litteratur

 • Odense skoles program, Odense, 1854, s. 72
 • Weilbach Kunstnerlesikon: Dansk kunstnerlexikon, København, 1877-1878, s. 488
 • Nyt dansk kunstnerlexikon, København, 1897, s. 130
 • Weilbach Kunstnerlesikon, København, 1949, bd. 2, s. 386