M. ble sendt til København ca. 1814 med understøttelse av Jacob Aall. Han arbeidet som portrettmaler i København i 1820-årene og har bl.a. malt Kong Frederik 6. med gemalinne, Christian 8. som prins (Dansk teatermuseum København) og statsminister Møsting. M. arbeidet i olje og pastell. Fra 1832 var han bosatt i Odense og virket som en høyt respektert tegnelærer. M. hadde naturvitenskapelige interesser og foreleste i fysikk og kjemi.