F. arbeidet først i sin fars gjørtlerverksted, og etter studieårene i Kristiania og København vendte han tilbake til hjembyen og hadde sitt kunstneriske virke der, kun avbrutt av studiereisene til utlandet. Han kom fra et religiøst miljø, var selv en dypt religiøs mann, og som maler valgte han ofte motiver med tilknytning til dette miljøet. Altertavlene i Tysvær og Torvastad kirker er eksempler på dette. Utdannelsen hos Krøyer i København gjorde F. til naturalist. Helst malte han portretter, enkle vestlandsinteriører og bilder fra Haugesund og bygdene omkring. Mange av bildene har titler som Andakt, I kirken og Bedehusfolk, og modellene var oftest fra hjemmet, nabolaget eller byens originaler. Flere kjente haugesundere er blitt portrettert av F. Hans landskapsbilder karakteriserer det typiske ved vestlandsnaturen, og er med sine lokale fargetoner sentrale i F.s produksjon. Høyest nådde han som interiørmaler. I de enkle motiv, som et kjøkken, en blå dør eller en kiste, får naturalisten, folkelivsskildreren og koloristen fram det fineste i sitt talent. Også som tegner virker F. sober i sin enkle naturalisme. I norsk kunsthistorie vil han bli stående som Haugesunds maler.