M. arbeidet i mange år som bokkunstner for norske forlag, under krigen for Bonniers i Stockholm. Han er en betydelig tegner, grafiker og bokkunstner med store tekniske kunnskaper innen de grafiske fag. I illustrasjonsarbeider som H.L. Tveterås: Strandhogg i Rogaland (1943) kommer M.s intense landskapsfølelse til uttrykk. I Vilhelm Krag: Major v. Knarren (1949) viser han et festlig humør som ikke glir over i det groteske. De sikre figurkomposisjonene har fart og bevegelighet. Interiørene gir kulturbilder og landskapets struktur trer overbevisende fram. Martin A. Hansen: Akerhønen (1951) er forsynt med pennetegninger, fortellende situasjonsbilder som fanger inn tekstens uhyggestemning og atmosfære. I Nils Kjær: Brekkestøbreve og andre epistler (1955) gir lette pennetegninger, fast og sikkert komponert, inntrykk av vind og vær og sørlandsidyll. I M.s hovedverk: Three plays of Henrik Ibsen (1964) kommer hans tekniske dyktighet og sjeldne evne til innlevelse i teksten fullt ut til sin rett. Det dramatiske spenningsforholdet svart-hvitt er maksimalt utnyttet. Helsidene er i raffinerte farger.