Faktaboks

Fredrik Matheson
Matheson, Fredrik Collin Elster Bødtker
Født
26. mars 1908, Trondheim
Død
1. desember 1999, Oslo

M. arbeidet i mange år som bokkunstner for norske forlag, under krigen for Bonniers i Stockholm. Han er en betydelig tegner, grafiker og bokkunstner med store tekniske kunnskaper innen de grafiske fag. I illustrasjonsarbeider som H.L. Tveterås: Strandhogg i Rogaland (1943) kommer M.s intense landskapsfølelse til uttrykk. I Vilhelm Krag: Major v. Knarren (1949) viser han et festlig humør som ikke glir over i det groteske. De sikre figurkomposisjonene har fart og bevegelighet. Interiørene gir kulturbilder og landskapets struktur trer overbevisende fram. Martin A. Hansen: Akerhønen (1951) er forsynt med pennetegninger, fortellende situasjonsbilder som fanger inn tekstens uhyggestemning og atmosfære. I Nils Kjær: Brekkestøbreve og andre epistler (1955) gir lette pennetegninger, fast og sikkert komponert, inntrykk av vind og vær og sørlandsidyll. I M.s hovedverk: Three plays of Henrik Ibsen (1964) kommer hans tekniske dyktighet og sjeldne evne til innlevelse i teksten fullt ut til sin rett. Det dramatiske spenningsforholdet svart-hvitt er maksimalt utnyttet. Helsidene er i raffinerte farger.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Marie von Seht
 • Bernhard Matheson, lege

Gift med

 • Dagny Collett Bang

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Oslo

Utdannelse

 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole bl.a. under Olaf Willums 1928–29
 • Doro von Hannos malerskole 1937–38

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Tegnerforbundets reisestipend 1938
 • stipend fra Fondet for dansk-norsk samarbeid 1950
 • Ole Hasunds fond 1951
 • 3%-fondets reisestipend 1955
 • italiensk statsstipend 1956
 • Oslo bys kulturstipend 1965
 • Reiser til London, Paris, Berlin 1931
 • København, Tyskland 1939
 • Stockholm, London 1944–45
 • København, Sjælland 1951
 • Italia 1956
 • korte Studiereiser Italia og Hellas 1970–76
 • Tanzania 1977

Stillinger, medlemskap og verv

 • Lærer ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole fra 1965, avdelingsleder ved den grafiske avdeling 1974–78
 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre, fungerende formann 1955–56
 • Medlem Tegnerforbundet, formann 1939–46, jurymedlem 1971-76
 • Foreningen Norske Grafikere
 • Direksjonsmedlem Kunstnernes Hus, Oslo 1964–67, formann 1964–66
 • jurymedlem i Aktuell Kunst 1953–64
 • jurymedlem for årets vakreste bøker 1959, formann 1964–66
 • medlem Det sakkyndige råd for åndsverker fra 1964

Priser, premier og utmerkelser

 • Bokkunstprisen 1967

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Velferdsbygg Chr. Wisbech AS, Oslo (1952)
 • Barnestuen, Fylkessykehuset Kristiansund (1957)
 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Statens Museum for Kunst, København
 • Riksgalleriet
 • Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Universitetsbiblioteket, Oslo
 • Selskapet Kunst på Arbeidsplassen
 • Landslaget Kunst i Skolen
 • Modum Kunstforening

Illustrasjonsarbeider

 • M. Bedel: Kameratkjærlighet, Oslo 1931
 • C. Schøyen: Viddenes folk. Samedikt, Oslo 1937
 • H.L. Tveterås: Strandhogg i Rogaland, Stavanger 1943
 • Dorian Red [A. Paasche Aasen]: "Herrefolk" og andre fe, kvart hundre smedeviser, Oslo 1945
 • G. Coward og B. Brinck Lund: Vår diktning; fra folkevise til fridomskamp, Oslo 1946
 • Omkring århundreskiftet, Julehelg, Oslo 1947, s. 4–13
 • J.N. Cramér: En gotlandsk postferd anno 1930, Julehelg, Oslo 1948, s. 8–13
 • A. Mykle: Sklien, Julehelg, Oslo 1948, s. 30–31
 • A. Omre: Nu har jeg funnet den!, Juleglede, Oslo 1949, s. 12–14
 • N.J. Rud: Julie og den hvite hesten, Julehelg, Oslo 1949, s. 29–33
 • Småbarnas eventyrbok, Trondheim 1949
 • V. Krag: Major v. Knarren, Oslo 1949
 • E. Skjæraasen: Julesang til spurven, Juleglede, Oslo 1950, s. 5
 • M.A. Hansen: Akerhønen, Oslo 1951
 • S. Lagerløf: Den hellige natt, Julehelg, Oslo 1952, s. 22–25
 • P. Wessel Zapffe: Strandhugg, Julehelg, Oslo 1953, s. 37–40
 • N. Kjær: Brekkestøbreve og andre epistler, Oslo 1955
 • S. Lagerløf: Julemorgen, Julehelg, Oslo 1956, s. 7–9
 • B. Hagtvedt: Julefeiringen på Fladeby i Enebakk, Julehelg, Oslo 1957, s. 6–12
 • Three plays of Henrik Ibsen. An Enemy of the People. The Wild Duck. Hedda Gabler, Oslo 1964
 • Litografier for Landslaget Aktuell Kunst, Oslo 1956, -59
 • Mappe Norsk Forening for Grafisk Kunst 1956, -74

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1934-1938
 • Høstutstillingen, 1940
 • Høstutstillingen, 1945-1946
 • Høstutstillingen, 1949
 • Høstutstillingen, 1952
 • Høstutstillingen, 1956-1957
 • Høstutstillingen, 1959
 • Høstutstillingen, 1968
 • Høstutstillingen, 1974
 • Grafikkutstilling, Kunstnernes Hus, Oslo, 1931
 • Tegnerforbundets sort og hvitt utstilling, Kunstnernes Hus, Oslo, 1936
 • Norsk kollektiv sort og hvitt utstilling, Kunstnernes Hus, Oslo, 1936
 • Den Officielle Norske Kunstudst., København, 1947
 • Norsk tegnekunst - fra Werenskiold til i dag, København, 1950
 • Norsk nutidskonst, Stockholm, 1951
 • Nordiske tegnere, Kunstnernes Hus, Oslo, 1957
 • Nordiska bokgrafiker, Foreningen Norden, 1963
 • 3. biennale der Ostseestaaten, Rostock, 1969
 • Riksgalleriet, 1976-1978

Separatutstillinger

 • Major v. Knarren, Nasjonalgalleriet, Oslo, 1949
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1968
 • To bokkunstnere, Universitetsbiblioteket, Oslo, 1971

Eget forfatterskap

 • Dansk illustrasjonskunst og norsk, Bonytt, 1943, s. 80–83
 • Eier De Wallace i skinnbind? Bonytt, 1944, s. 2–5
 • Herr Flyktningsen får kontakt med nyttokonst, Bonytt, 1946, s. 16–17
 • Danske tegnere, Kunst og Kultur, 1948, s. 73–90
 • Storm P., Kunst og Kultur, 1950, s. 23–38
 • Sveitsisk plakatkunst på Norgesbesøk, Bonytt, 1950, s. 32–33
 • Olav Mosebekk, Kunst og Kultur, 1951, s. 35–46 (ill.)
 • David og Goliat. Bokanmeldelse, Bonytt, 1955, nr. 11–12, s. `V`I, `V`I`I`I
 • Illustrasjonskunst, Kunst og Kultur, 1967, s. 301–20
 • Matheson, Fredrik, Tveterås, H. L., Matheson, F. (Red.), En bok om Thorbjørn Egner, Oslo, 1972

Litteratur

 • Bonytt, 1949, s. 65, 67
 • Michelet, J. F., i Morgenbladet, 17.12.1949, (ill.)
 • Godt bogarbejde 1949, København, 1950, s. 13
 • Melhus, A. C., Sundseth, A. B., Norsk illustrasjonskunst 1850–1950, Oslo, 1952, s. 109–10
 • Morgenbladet, 17.12.1952
 • Norsk bokkunst. Årets vakreste bøker 1933–1955, Oslo, 1956
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1956, s. 176
 • Bonytt, 1957, nr. 1, s. XXIV
 • Østby, L., Norsk tegnekunst, Oslo, 1963, s. XXXI, pl. 115, s. `V`I
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 108, 223
 • Kunst og Kultur, 1968, s. 177
 • Dahl, C., i Aftenposten, 03.1968
 • De femogtyve vakreste bøkene 1967, Oslo, 1968
 • Kunst og Kultur, 1969, s. 50
 • Aschehougs konversasjonsleksikon, Oslo, 1970, bd. 13, spalte 261
 • Kunst og Kultur, 1971, s. 16, 1972 s. 120
 • Østby, L., Norges kunsthistorie, Oslo, 1977, s. 228, pl. 128
 • Finnmark, Bygd og by i Norge, Oslo, 1979, register s. 507
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1980, bd. 8, s. 146