E. debuterte i Kunstnerforbundet 1966. Hans eldre bilder viser i noen grad tilknytning til Niels Lergaard, f.eks. Kirken på berget fra hjemstedet Svelgen. Men E.s kunst er først og fremst en videreføring av den senimpresjonistiske tradisjon. Denne gjør seg gjeldende i komposisjon, farger og penselteknikk, så vel som i motivvalg. Han maler vesentlig landskap fra Vestlandet og Oslo. Karakteristisk er det udramatiske naturutsnittet som gis liv ved fargen og malermåten.