M. var ansatt som arkitektassistent hos Knut Gimberg og Kai Englund i Helsinki 1951 - 53, hos Vilhelm Lauritzen i København 1953 - 55 og Lennart Tham i Stockholm 1955 - 57. Han opprettet deretter egen arkitektpraksis i Oslo. M. ble utnevnt til professor ved Arkitektavdelingen, Norges Tekniske Høyskole i 1971. Hans første selvstendig utførte oppdrag var Historisk-filosofisk fakultet, Universitetet i Oslo, Blindern. Deretter fulgte flere av Universitetets bygninger samme sted, som sammen med bygninger på Norges Landbrukshøgskole på Ås har dannet hovedtyngden i hans produksjon. I sammenheng med oppdragene har han også utformet innredninger som møbler, arkiver, skranker og belysning.