Faktaboks

Leif Moen
Moen, Leif Olav
Født
8. mai 1928, Oslo
Død
1. juli 1986, Oslo

M. var ansatt som arkitektassistent hos Knut Gimberg og Kai Englund i Helsinki 1951 - 53, hos Vilhelm Lauritzen i København 1953 - 55 og Lennart Tham i Stockholm 1955 - 57. Han opprettet deretter egen arkitektpraksis i Oslo. M. ble utnevnt til professor ved Arkitektavdelingen, Norges Tekniske Høyskole i 1971. Hans første selvstendig utførte oppdrag var Historisk-filosofisk fakultet, Universitetet i Oslo, Blindern. Deretter fulgte flere av Universitetets bygninger samme sted, som sammen med bygninger på Norges Landbrukshøgskole på Ås har dannet hovedtyngden i hans produksjon. I sammenheng med oppdragene har han også utformet innredninger som møbler, arkiver, skranker og belysning.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Margit Berger, gartner (1892 - 1950)
 • Olav Leif Moen, professor (1887 - 1951)

Gift med

 • 1953 med Eleonore (eli) Nissen

Utdannelse

 • Examen artium 1946
 • Norges Tekniske Høyskole, Arkitektavdelingen, eksamen 1952

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Høgskolestipend, fagområde hagekunst, Norges Tekniske Høyskole 1957 - 59
 • Lars Backers legat 1961
 • Statens kunstnerstipend 1973

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem Norske Arkitekters Landsforbund fra 1953, visepresident 1968 - 70
 • Medlem Norges byggforskningsinstitutts råd for materialer og konstruksjoner 1966 - 80 og redaksjonsutvalget for standardbeskrivelser 1970 - 76
 • medlem Norsk kulturråd, Utsmykkingsutvalget 1969 - 77
 • Norges byggefagråd 1968 - 74
 • Trondheim domkirkes tilsynskomité fra 1976

Utførte arbeider

 • Physical Sciences Complex, University of Kenya (1973 - 75)
 • Hybelbygg, Distriktshøgskolen i Molde (1970 - 74)
 • Volsdalen kirkeanlegg, Ålesund (1963 - 73) etter 1. premie i konkurranse 1957
 • Universitetsbiblioteket i Tromsø (1980) sammen med arkitektene Dalsbøe og Østgaard
 • Universitetet i Oslo, Blindern: Historisk-filosofisk fakultet (1960 - 63), Matematikkbygningen (1965 - 66), Samfunnsvitenskapelig fakultet (1966 - 68) og barnehage (1967 - 70)
 • Norges Landbrukshøgskole, Ås: Hybelbyggene "Pentagon" (1964, 1967 og 1975), studentleiligheter (1974), jordinstituttene (1968 - 70), Auditorium Maximum (1969 - 70), instituttbygg, Sørhellinga (1980) og Studentersamfunnet (opprinnelig tegnet av arkitekt Thorleif Jensen 1934) i samarbeid med Riksantikvaren (1981)
 • Prosjekter: Konkurranseprosjekter som ikke er nevnt i det foregående. 2. premie utforming av Studenterlunden, Oslo
 • 1. premie bedre gravminnesmerker
 • 1. premie kirkepark i Narvik
 • Innkjøp Oppegård kommunale høgre skole (1957)
 • 2. premie kirke i Kristiansund (1958)
 • Innkjøp Vangen folkeskole, Voss
 • 1. premie studentby på Steinan, Trondheim (1966)
 • Innkjøp Politihus i Oslo (1968)
 • Kroppsøvingsanlegg Sortland (1968)
 • Innkjøp fylkeshus i Arendal (1973)
 • Innkjøp og hedrende omtale kongressenter, Voksenkollen i Oslo (1978)
 • 1. premie Helse- og servicesenter for funksjonshemmede, Professor Dahls gt. 32, Oslo (1982)

Eget forfatterskap

 • Konkurransereglene, Arkitektnytt, 1958, s. 99, 165
 • Anmeldere etterlyses, Arkitektnytt, 1958, s. 301
 • Plukk og petitesser, Arkitektnytt, 1968, s. 112
 • Samarbeide, Arkitektnytt, 1968, s. 356
 • Hus, Arkitektnytt, 1969, s. 401
 • Prins, Sinbad.. Arkitektnytt, 1971, s. 433, 435
 • Anleggsgartnerens plass i utbygging og utnytting av landskap, Arkitektnytt, 1974, s. 506–07
 • Karl Grevstad, Arkitektnytt, 1975, s. 386

Litteratur

 • 10 år norsk arkitektur, Oslo, 1978, s. 54 (ill.)
 • Hvem er hvem?, Oslo, 1979
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1980, bd. 8, s. 314
 • Arkitekten, København, 1958, s. 418 (ill.)
 • Byggekunst, 1964, s. 126–37 (ill.)
 • Byggekunst, 1967, s. 14–23 (ill.)
 • Byggekunst, 1971, s. 31–39 (ill.)
 • Norske arkitektkonkurranser, 1957, nr. 34 (ill.), nr. 39 (ill.)
 • Norske arkitektkonkurranser, 1958, nr. 48 (ill.), nr. 49 (ill.), nr. 51 (ill.)
 • Norske arkitektkonkurranser, 1967, nr. 130 (ill.), nr. 133 (ill.)
 • Norske arkitektkonkurranser, 1968, nr. 146 (ill.), nr. 151 (ill.)
 • Norske arkitektkonkurranser, 1973, nr. 186 (ill.)
 • Norske arkitektkonkurranser, 1978, nr. 215 (ill.)
 • Norske arkitektkonkurranser, 1982, nr. 243 (ill.)

Arkivalia

 • Norsk Arkitekturmuseum, Oslo, 1982, Opplysninger fra kunstneren