arkitekt

Leif Moen

Faktaboks

Leif Moen
Moen, Leif Olav
Født
8. mai 1928, Oslo
Død
1. juli 1986, Oslo

Artikkelstart

M. var ansatt som arkitektassistent hos Knut Gimberg og Kai Englund i Helsinki 1951 - 53, hos Vilhelm Lauritzen i København 1953 - 55 og Lennart Tham i Stockholm 1955 - 57. Han opprettet deretter egen arkitektpraksis i Oslo. M. ble utnevnt til professor ved Arkitektavdelingen, Norges Tekniske Høyskole i 1971. Hans første selvstendig utførte oppdrag var Historisk-filosofisk fakultet, Universitetet i Oslo, Blindern. Deretter fulgte flere av Universitetets bygninger samme sted, som sammen med bygninger på Norges Landbrukshøgskole på Ås har dannet hovedtyngden i hans produksjon. I sammenheng med oppdragene har han også utformet innredninger som møbler, arkiver, skranker og belysning.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Margit Berger, gartner (1892 - 1950)
 • Olav Leif Moen, professor (1887 - 1951)

Gift med

 • 1953 med Eleonore (eli) Nissen

Utdannelse

 • Examen artium 1946
 • Norges Tekniske Høyskole, Arkitektavdelingen, eksamen 1952

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Høgskolestipend, fagområde hagekunst, Norges Tekniske Høyskole 1957 - 59
 • Lars Backers legat 1961
 • Statens kunstnerstipend 1973

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem Norske Arkitekters Landsforbund fra 1953, visepresident 1968 - 70
 • Medlem Norges byggforskningsinstitutts råd for materialer og konstruksjoner 1966 - 80 og redaksjonsutvalget for standardbeskrivelser 1970 - 76
 • medlem Norsk kulturråd, Utsmykkingsutvalget 1969 - 77
 • Norges byggefagråd 1968 - 74
 • Trondheim domkirkes tilsynskomité fra 1976

Utførte arbeider

 • Physical Sciences Complex, University of Kenya (1973 - 75)
 • Hybelbygg, Distriktshøgskolen i Molde (1970 - 74)
 • Volsdalen kirkeanlegg, Ålesund (1963 - 73) etter 1. premie i konkurranse 1957
 • Universitetsbiblioteket i Tromsø (1980) sammen med arkitektene Dalsbøe og Østgaard
 • Universitetet i Oslo, Blindern: Historisk-filosofisk fakultet (1960 - 63), Matematikkbygningen (1965 - 66), Samfunnsvitenskapelig fakultet (1966 - 68) og barnehage (1967 - 70)
 • Norges Landbrukshøgskole, Ås: Hybelbyggene "Pentagon" (1964, 1967 og 1975), studentleiligheter (1974), jordinstituttene (1968 - 70), Auditorium Maximum (1969 - 70), instituttbygg, Sørhellinga (1980) og Studentersamfunnet (opprinnelig tegnet av arkitekt Thorleif Jensen 1934) i samarbeid med Riksantikvaren (1981)
 • Prosjekter: Konkurranseprosjekter som ikke er nevnt i det foregående. 2. premie utforming av Studenterlunden, Oslo
 • 1. premie bedre gravminnesmerker
 • 1. premie kirkepark i Narvik
 • Innkjøp Oppegård kommunale høgre skole (1957)
 • 2. premie kirke i Kristiansund (1958)
 • Innkjøp Vangen folkeskole, Voss
 • 1. premie studentby på Steinan, Trondheim (1966)
 • Innkjøp Politihus i Oslo (1968)
 • Kroppsøvingsanlegg Sortland (1968)
 • Innkjøp fylkeshus i Arendal (1973)
 • Innkjøp og hedrende omtale kongressenter, Voksenkollen i Oslo (1978)
 • 1. premie Helse- og servicesenter for funksjonshemmede, Professor Dahls gt. 32, Oslo (1982)

Eget forfatterskap

 • Konkurransereglene, Arkitektnytt, 1958, s. 99, 165
 • Anmeldere etterlyses, Arkitektnytt, 1958, s. 301
 • Plukk og petitesser, Arkitektnytt, 1968, s. 112
 • Samarbeide, Arkitektnytt, 1968, s. 356
 • Hus, Arkitektnytt, 1969, s. 401
 • Prins, Sinbad.. Arkitektnytt, 1971, s. 433, 435
 • Anleggsgartnerens plass i utbygging og utnytting av landskap, Arkitektnytt, 1974, s. 506–07
 • Karl Grevstad, Arkitektnytt, 1975, s. 386

Litteratur

 • 10 år norsk arkitektur, Oslo, 1978, s. 54 (ill.)
 • Hvem er hvem?, Oslo, 1979
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1980, bd. 8, s. 314
 • Arkitekten, København, 1958, s. 418 (ill.)
 • Byggekunst, 1964, s. 126–37 (ill.)
 • Byggekunst, 1967, s. 14–23 (ill.)
 • Byggekunst, 1971, s. 31–39 (ill.)
 • Norske arkitektkonkurranser, 1957, nr. 34 (ill.), nr. 39 (ill.)
 • Norske arkitektkonkurranser, 1958, nr. 48 (ill.), nr. 49 (ill.), nr. 51 (ill.)
 • Norske arkitektkonkurranser, 1967, nr. 130 (ill.), nr. 133 (ill.)
 • Norske arkitektkonkurranser, 1968, nr. 146 (ill.), nr. 151 (ill.)
 • Norske arkitektkonkurranser, 1973, nr. 186 (ill.)
 • Norske arkitektkonkurranser, 1978, nr. 215 (ill.)
 • Norske arkitektkonkurranser, 1982, nr. 243 (ill.)

Arkivalia

 • Norsk Arkitekturmuseum, Oslo, 1982, Opplysninger fra kunstneren