Faktaboks

Johan Sirnes
Født
12. januar 1883, Bakke i Sirdal
Død
8. oktober 1966, Oslo

S. vokste opp på gården Sirnæs i Sirdal. Han hadde tenkt å bli håndverker, men presten og læreren i Bakke sørget for at han etter konfirmasjonen kom i dekorasjonslære i Stavanger. Som elev i maler- og modellerklassene ved Den kgl. Tegneskole i Kristiania ble S. ansett som ualminnelig begavet og fikk ved avslutningen beste karakter i alle fag. Under elevtiden i 1908 fikk S. i oppdrag å tegne og modellere for Porsgrunds Porselænsfabrik og skapte bl.a. figuren Mann med rev. Med stipend fra Staten og tilskudd fra fabrikken kunne S. fortsette sin maler- og billedhuggerutdannelse i München 1910-12. Deretter arbeidet han igjen noen måneder ved Porsgrunds Porselænsfabrik, hvor han bl.a. modellerte en Isbjørn (h. 17,5 cm). 1908-12 skapte han flere naturalistiske dyrefigurer fra den norske fauna for fabrikken, bl.a. Måke, Elg, Rev, Hare, Røyskatt, Sel og Alke samt en Pingvin. S. har også modellert en serie figurer av norske bønder i nasjonaldrakter, f.eks. Kvinne og Mann fra Setesdalen (1915). Hans arbeider for firmaet David-Andersen var i de første år preget av den nasjonale bondebarokks formspråk. Enkelte gjenstander er noe overlesset med ornamentikk, men vitner om dekorasjonsglede og frodig fantasi. På Brukskunsts sølvutstilling i 1920 var S. representert med en rekke arbeider for David-Andersen, bl.a. en Brødbakke og en Kjeksboks i enkle, klare, karakterfulle former hvor en sparsom ornamentikk bare aksentuerer enkelte ledd. Det samme måtehold preger To kandelabre fra ca. 1924, mens et ca. 50 cm høyt Sølvkrusifiks (ca. 1925) til Majorstuen kirke i Oslo er dekorert med emalje og forskjellige edelstener med symbolsk betydning. Et Lokkefat (ca. 1926) viser at S. var en av de første som tok opp funksjonalismen i norsk sølvkunst. Hans arbeider for David-Andersen vitner om allsidighet og evne til fornyelse, bl.a. utførte han en modell i målestokk 1:100 av Klubbhuset Kongen i Oslo (ca. 1927), som ble utført i sølv. På Verdensutstillingen i Paris 1937 var firmaet representert med hans arbeider. S. modellerte også figurer og bruksgjenstander for Porsgrunds Porselænsfabrik 1915-17, 1925-29, -38, -40, -51, -54, -56, -62. Han har utført en rekke portrettbyster av kjente menn, et stort antall portrettrelieffer (bl.a. Nordre gravlund, Oslo), tegnet Norges Guldsmedforbunds lærebrev (ca. 1926) og flere ex libris. S.' arbeider er preget av formsans, rik fantasi og teknisk dyktighet.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Gunhild Katrine Jansdatter (1855 - 1892)
 • Niels Tollaksen Sirnæs, gårdbruker (1844 - 1911)

Gift med

 • 1912 med Pauline Paulsen

Utdannelse

 • Dekorasjonslære hos Holgersen og Anda, Stavanger 1900-05
 • Den kgl. Tegneskole under Wilhelm Peters, Oscar Wergeland og Lars Utne 1905-08
 • Staatliche Kunstgewerbeschule, München 1910-12. Studerte også skolevesen i Tyskland

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Stipend fra Den kgl. Tegneskole 1906-08
 • Statens reisestipend 1910-12. Studieopphold i München 1910-12, og muligens senere

Stillinger, medlemskap og verv

 • Tegnelærer i Drammen
 • figurmodellør Porsgrunds Porselænsfabrik A/S 1908/09-12
 • timelærer Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Kristiania 1912-20, overlærer 1920-53
 • tegner, modellør David-Andersen a/s ca. 1914-27
 • Medlem Norske kunsthåndverkere
 • formann Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo tjenestemannslag 2 år

Priser, premier og utmerkelser

 • 3. og 4. premie i Guldsmedforbundets premiekonkurranse 1928
 • 1. premie i internasjonal konkurranse om kunstneriske adresser for nederlandske og østerrikske bedrifter
 • Kongens fortjenstmedalje i gull 1956

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Krusifiks, Majorstuen kirke, Oslo
 • Kandelaber, Frimurerlosjen, Oslo
 • Kunstindustrimuseet i Oslo
 • Vestlandske Kunstindustrimuseum, Bergen
 • Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trondheim
 • Porsgrunn Bymuseum

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Jubileumsutstillingen, Kristiania, 1914, (figurer fra Porsgrunds Porselænsfabrik A/S)
 • Brukskunsts sølvutst., 1920
 • Verdensutstillingen i Paris, 1937

Litteratur

 • Brinchmann, N. A., Norges Jubilæumsutstilling 1914. Officiel beretning, (Kristiania, 1924, bd. 2, s. 46
 • Norsk næringsliv, (Kristiania, 1914, s. 531
 • Munthe Kaas, H., Brukskunsts sølvutstilling. Norges Haandverk, (Kristiania, 1920, s. 191
 • Byggekunst, 1920, s. 42
 • Gullsmedkunst, 1920, s. 44 (ill.)
 • Gullsmedkunst, 1921, s. 3, 11, 13 (ill.)
 • Gullsmedkunst, 1925, s. 7, 63, 160 (ill.)
 • Gullsmedkunst, 1926, s. 145, 165 (ill.)
 • Gullsmedkunst, 1927, s. 10
 • Gullsmedkunst, 1928, s. 33, 55-57, 109 (ill.)
 • Norsk kunsthistorie, Oslo, 1927, bd. 2, register
 • Vem är vem i Norden, Stockholm, 1941, s. 860
 • Bonytt, 1942, s. 44, 45 (ill.)
 • Aftenposten, 11.10.1966
 • Bøe, A., Porsgrunds Porselænsfabrik 1885-1965, Oslo, 1967, register (ill.)
 • Opstad, J. L:, David-Andersen. Hundre år i norsk gullsmedkunst, Oslo, 1976, register
 • Polak, A., Gammelt Porsgrund Porselen, Oslo, 1980, s. 54-57, ved s. 65, 68 (ill.)
 • Norges kunsthistorie, Oslo, 1983, bd. 7, register (ill.)
 • Opstad, J. L., Ny norsk gullsmedkunst, Oslo, 1983, s. 16 (ill.)