E. har fra barndommen av vært opptatt av naturens skjønnhet, og det meste av sin studie- og arbeidstid har han tilbrakt ute. Han omtales som en dyktig stemningsskildrer som fanger lyset over fjell og vann i dristige og rike fargesammensetninger. Det er blitt laget kunstreproduksjoner i farger av noen av hans malerier.